بازار قشم | تور قشم | مراكز خريد قشم بازار قشم | تور قشم | مراكز خريد قشم .

بازار قشم | تور قشم | مراكز خريد قشم

موقعيت جغرافيايي قشم

موقعيت جغرافيايى قشم

اين جزيره از شمال به شهر بندرعباس، مركز بخش خمير و قسمتى از شهرستان بندر لنگه، از شمال‌شرقى به جزيره‌ى هرمز، از شرق به جزيره‌ى لارك، از جنوب به جزيره‌ى هنگام و از جنوب غربى به جزاير تنب بزرگ و كوچك و بوموسى محدود مى‌گردد. فاصله جزيره‌ى قشم (از بندر قشم) تا بندرعباس ۸/۱۰ مايل (۲۰ كيلومتر)، تا بندر هرمز ۷۲/۹ مايل (۱۸ كيلومتر)، جزيره لارك (تا مركز دهستان لارك) ۸۵/۴ مايل (۹ كيلومتر)، تا جزيره بوموسى ۰۱/۸۸ مايل (۱۶۳ كيلومتر) و جزيره تنب بزرگ ۵۵/۶۱ مايل (۱۱۴ كيلومتر) است.

نزديك‌ترين بندر در ساحل اصلى كشور به جزيره‌ى قشم، بندرعباس است كه فاصله آن تا محل سربندر قشم ۸/۱۰ مايل دريايى (۲۰ كيلومتر) است. نزديك‌ترين فاصله اين جزيره به ساحل اصلى كشور، در دماغه‌ى شمالى جزيره، در محل بندر لافت (در جزيره‌ى قشم) تا آبادى پل، مركز دهستان خمير (در ساحل اصلى كشور) كه فاصله آن در حدود يك مايل دريايى (۱۸۰۰ متر) بوده و در آينده محل احداث پل خليج فارس خواهد بود. جزيره‌ى قشم در شمال داراى دماغه‌هاى قشم، لافت و باسعيدو و در جنوب دماغه ديرستان است.

مساحت جزيره

مساحت جزيره ۱۴۹۱ كيلومترمربع، حدود ۵/۲ برابر دومين جزيره بزرگ خليج فارس يعنى بحرين است.
طول جزيره از بندر قشم، تا بندر باسعيدو در انتهاى جزيره را در منابع مختلف بين ۱۰۰ تا ۱۳۰ كيلومتر تخمين زده‌اند و بيشتر روى طول ۱۱۵ و ۱۲۰ كيلومتر تكيه شده است. در گزارش توجيهى اجراى قانون تعاريف، طول سراسرى جزيره‌ى قشم را ۱۲۰ كيلومتر ذكر كرده‌اند. عرض جزيره، در نقاط مختلف متفاوت بوده و به‌طور متوسط داراى سه عرض: كم (بين طبل و سلخ)، زياد (بين لافت كهنه و شيب دراز) و متوسط (در منطقه اسكان) است.با اين وجود، عرض متوسط جزيره قشم را ۱۱ كيلومتر مى‌توان محسوب داشت.

قسمت وسيعى از كرانه‌هاى شمالى جزيره با جنگل دريايى حرا، كه افزون بر ۱۵۰ كيلومترمربع است، پوشيده شده است. به اين ترتيب، جزيره قشم نه تنها بزرگ‌ترين جزيره خليج فارس شمرده مى‌شود بلكه با وسعتى افزون بر ۱۵۰۰ كيلومترمربع، از ۲۳ كشور بزرگ‌تر است و از جمله: ۵/۲ برابر بحرين، ۵/۲ برابر سنگاپور، ۵/۲ برابر سان‌مارينو، ۵/۱ برابر هنگ‌كنگ، ۵ برابر مالديو و ۷۰ برابر ماكائو است

زمين شناسى قشم

بر اساس شواهد تكتونيكى و رسوب‌شناسى، مى‌توان قشم را بخشى از جنوب زاگرس در نظر گرفت. شباهت ظاهرى و همچنين هماهنگى در امتداد تاقديس‌هاى بزرگ جزيره قشم با تاقديس‌هاى زاگرس، خود شاهدى بر اين موضوع است.

تأثير گنبد نمكى كوه نمكدان بر بخش غربى جزيره كاملاً هويدا بوده و تغييرات مورفولوژيكى و تكتونيكى عمده‌اى را بر اين بخش از جزيره ايجاد كرده است.

تاريخچه زمين‌شناسى و تكتونيك منطقه: بخش شمالى خليج فارس قسمتى از بخش جنوب شرقى زون ساختارى زاگرس را تشكيل مى‌دهد كه با روند كمربند چين‌خورده‌ ـ راندگى شمال غربى ـ جنوب‌ شرقى در اثر آخرين فاز كوه‌زايى آلپين در پليو ـ پليئستوسن چين‌خورده و دگرريخت شده است. سازندهاى زمين‌شناسى اين كمربند ممكن است محدوده سنى پالئوزوئيك پيشين تا ترشيرى داشته باشند و شامل دياپيرهاى منسوب به پالئوزوئيك پيشين به نام سرى هرمز بوده كه تا عهد حاضر به طرف سازندهاى بالايى و تا روى زمين فعال بوده‌اند. بر اساس نظر اكثريت زمين‌شناسان اين منطقه از نظر تكتونيكى از زمان ترشيرى پسين به عنوان ناحيه فعال تكتونيكى بخش جنوبى پيشانى ديگر ريختى يا كمربند همگرايى (بين‌النهرين و حوزه خليج فارس) و همچنين حاشيه‌هاى صفحه فشارشى و برخوردى قاره ايران ـ عربى، فعال بوده است.

منطقه واقع در پايانه جنوب شرقى خليج فارس در امتداد جزاير هرمز، قشم توسط عوارض ساختمانى، رسوبى و زمين‌شناسى همانند خشكى مادر (main Land)مشخص مى‌شود كه با ۵/۲ كيلومتر پهنا در باريك‌ترين جاها از آن فاصله دارد. دريابارهاى رسوبات ترشيرى در جزيره قشم به‌طور بخشى همراه با نهشته‌هاى كواترنرى بوده، بنابراين از نيروهاى تكتونيكى فشارشى در ارتباط با فاز كوه‌زايى آلپين منتج شده است.

پادگانه‌هاى دريايى كواترنرى اغلب به‌طور افقى با سطح پلكانى با اندكى شيب به طرف درياها به خوبى گسترش يافته‌اند. پادگانه‌هاى قديمى‌تر مخصوصاً آنهايى كه بر روى ساختمان‌هاى تاقديسى قرار دارند شيب‌ تندترى داشته و به‌طور ملايم چين‌خوردگى دارند. پادگانه‌ها از مرجان‌ها، پوسته‌هاى جانورى و رسوبات دريايى نهشته شده در بخش‌هاى ساحلى قديمى ساخته شده و ضخامتشان از چندين متر تا حدود ۱۰ متر متغير است.

از نظر تركيب، آنها شامل نهشته‌هاى مرجان، لوماشل ماسه سنگى ـ آهكى (لوماشل گريت استون ـ آهكى) و ماسه سنگ بوده كه معمولاً با يك سطح سفت (duricrusted)، به‌طور دگرشيب سازند سنگ بستر ضخيم‌تر اما ضعيف‌تر (معمولاً طبقات ماسه سنگ قرمز و مارن سيليتى ـ ميوسن ـ پليوسن، سازندهاى ميشان و بر روى آن آغاجارى) را مى‌پوشانند. گسترش داخلى خشكى پادگانه‌هاى دريايى حداكثر در حدود ۱۰ كيلومتر از خط ساحلى عهد حاضر در جزيره قشم قابل مشاهده است.

چينه‌شناسى سازندهاى رخنمون يافته در جزيره قشم
۱ ـ سرى هرمز:

اين سرى در گنبد نمكى نمكدان رخنمون يافته (در جاى خود به مكانيسم جايگيرى گنبدهاى نمكى اشاره خواهد شد). از سال ۱۸۵۱ ميلادى تاكنون درباره اين سرى بحث‌هاى زياد شده و آنها را به سن‌هاى مختلف با به‌هم‌ريختگى يا بدون به‌هم‌ريختگى نسبت داده‌اند (مجموعه مقالات سمپوزيوم دياپريسم با نگرشى ويژه به ايران دو جلد ـ ۱۳۶۹). پيلگريم معتقد است كه اين سرى، مخصوصاً در استان هرمزگان، يك سرى نمكى در پايين و يك رديف رسوبى ـ آتشفشانى در بالاست كه به چهار بخش قابل تقسيم است:

۱ ـ سنگ نمك در پايين

۲ ـ مجموعه قرمزى شامل مارن، انيدريت و سنگ‌هاى ماگمايى اسيدى و بازيك همزمان و جوان‌تر (باعث گرانيتينراسيون متاسوماتيزم و دگرگونى در ميان آنها).

۳ ـ آهك‌هاى سياه‌رنگ جلبكى

۴ ـ در هر گنبد نمكى بستگى به همان گنبد دارد بيشتر ماسه سنگ‌هاى قرمز خاكسترى و سبز رنگ با توفيت‌هاى ريزدانه سفيدرنگ، انيدريت‌هاى با ضخامت دسيمترى با سنگ‌هاى آهكى به همان رنگ.

تريلوبيت‌هاى گزارش شده توسط ليز (less 1929) كه توسط كينگ (king 1930)شناسايى شده‌اند و نيز آكريتارك‌هاى شناسايى شده توسط قويدل (۱۳۶۹) در چاه دارنگ شماره ۱ و شاه شيرين ۱ سن‌سرى هرمز را كامبرين ميانى منسوب مى‌كند. بر اساس گزارش‌ها و نقشه‌هاى صمديان (۱۳۶۹، ۱۹۸۲) كه سازندهاى ديگر موجود در جزيره و ويژگى‌هاى آنها عبارتند از:
۲ ـ سازند ميشان:

اين سازند در هسته برخى از تاقديس‌هاى جزيره قشم (تاقديس‌هاى هلر، گورزين، سلخ و…) و نيز در قسمت كوچكى از ديوارهاى گنبد نمكى نمكدان قابل شناسايى است. بخش پى اين سازند آهك در روستاى گورى است كه اين بخش در نزديكى گنبد نمكى نمكدان (از طرف تاقديس سلخ) پنهان بوده و به وسيله گمانه‌زنى ضخامت آن ۱۰۰ متر برآورد شده است. سن سازند ميشان ميوسين پسين است.
۳ ـ سازند آغاجارى:

اين سازند در ناحيه، تناوبى از لايه‌هاى ماسه سنگ آهكى و مارن بوده و با سازند زرين آن همبرى عادى داشته و همبرى آن با نهشته‌هاى جوان‌تر ناپيوستگى زاويه‌دار است. سازند فوق، بدنه اصلى ساخت تكتونيكى جزيره قشم را به وجود آورده و در تمامى تاقديس‌هاى هلر، سوزا، گورزين، نقاشه، سلخ، باسعيدو و… برونزد اصلى را دارد.

در نواحى قشم و بندرعباس اين سازند داراى ناپيوستگى‌هاى مركب بين سازندى بوده و پى لايه‌هاى موجود در بين دو ناپيوستگى از يك لايه نازك كنگلومرايى تشكيل شده است. از نظر ديرينه‌شناسى، ريزسنگواره‌هاى روزن‌بران (فرامينيفرها) سن عمومى جوان‌ترين لايه‌هاى اين سازند را ميوسن پسين نشان مى‌دهد (James and wind, 1965)مطالعه چند نمونه از نانوپلانكتون بخش بالايى اين سازند در جزيره قشم (توسط خانم فاطمه هادوى) سن پليوسن پسين را به آنها مى‌دهد. سازندهاى محلى جزيره قشم (نامگذارى و شرح توسط صمديان ۱۳۶۹، ۱۹۸۲)


۴ ـ آهك قشم:

نهشته‌هاى ساحلى فسيل شده به‌صورت پادگانه‌هاى دريايى كه به حالت كلاهكى رسوبات كهن‌تر خود را پوشانده و در سمت ساحل عموماً پرتگاه‌هاى دريايى بى‌شمارى را به وجود مى‌آورد. به‌طور كلى آهك قشك يك آهك اليتى تخريبى و نسبتاً سفت است كه داراى پوسته‌هاى فسيلى فراوان و كمى مواد تخريبى حمل شده و سيمان كلسيتى است. در برخى نواحى نزديك به ساحل اين آهك تغيير رخساره داده و با آهك‌هاى ريفى جايگزين مى‌شود. واحد قشم با ضخامت ميانگين ۵-۴ متر به روى بخش‌هاى ساحلى تاقديس‌هاى جزيره قشم نشسته است. سن‌راديومترى به روش كربن ۱۴، سنى در حدود ۲۵ تا ۴۰هزار سال پيش با ميانگين ۲۵ تا ۳۰هزار سال پيش را براى اين سازند به دست مى‌دهد.
۵ ـ كنگلومراى دولاب

اين واحد از منشاء آبرفتى و به شكل رسوبات مخروط‌افكنه است. رسوبات آن، در جزيره قشم، تنها در روى تلاقى دماغه‌هاى تاقديس سلخ و باسعيدو ديده مى‌شود كه از يك كيلومترى شمال گنبد نمكى نمكدان شروع شده و به سمت شمال تا جنوب بلافصل روستاهاى دولاب و تمگس (در نزديكى تنگه خوران) ادامه دارد. بر اساس جايگاه چينه‌شناسى سن آن هولوسن پيشين در نظر گرفته شده است.
۶ ـ ماسه سنگ سوزا

اين واحد منشاء دريايى داشته و در پاره‌اى از نقاط جزيره قشم با گسترش كم قابل مشاهده بوده و از ماسه سنگ آهكى شن‌دار و ريگ‌دار افقى همراه با سنگواره‌هاى بسيار ساخته شده است. اين واحد در پى كنگومرايى است و ضخامت آن ۳ تا ۴ متر و سن آن نيز به روش كربن ۱۴ حدود چهار تا پنج‌هزار سال پيش تعيين شده است.
۷ ـ رسوبات هولوسن پسين

برخى از نقاط ساحلى جزيره و نيز كل قسمت ميانى (از شمال تا جنوب جزيره) توسط اين رسوبات پوشيده شده‌اند.

چهار نمونه از سواحل شمالى و جنوبى طبل و سواحل شمالى و جنوبى كانى از عمق ۳ سانتى‌مترى خاك توسط وزارت كشاورزى در رابطه با مطالعات جامع احياء و توسعه كشاورزى و منابع طبيعى حوزه‌هاى آبريز رودخانه‌هاى كشور برداشت شده و در سازمان زمين‌شناسى كشور مورد مطالعه رسوب‌شناسى قرار گرفته است. نتيجه‌گيرى اينكه رسوب هيچ‌كدام منشاء از رودخانه كل نداشته و به نظر مى‌رسد كه كليه رسوبات از عمل تخريب حمل دريا و بازگشت حاصل از امواج به وجود آمده‌اند. البته تعداد نمونه‌هاى ارسالى براى اظهارنظر كافى نبوده و بررسى شرايط زمين‌شناسى و فيزيكوشيميايى حدفاصل هرمزگان و قشم اهميت زياد دارد.

علاوه بر مطالعات صمديان ۱۳۶۹ و ۱۹۸۲، رئيس و همكاران ۱۹۹۸ در مطالعاتشان ۱۸ پادگانه دريايى جزيره قمش را تا ارتفاع ۲۲۰ مترى شناسايى كرده‌اند كه با روش‌هاى راديومترى از نهشته‌هاى صدف‌هاى دريايى و مرجان‌ها آزمايش به عمل آمد كه اغلب كريستاليزه بودند ولى نمونه‌هاى زير ارتفاع ۳۰ متر غيركريستاليزه بوده و ميزان بالاآمدگى كلى را ۲/۰ ميلى‌متر در سال و در نزديكى گنبدنمكى قشم، اين بالاآدگى سريع‌تر بوده و براى پريود زمانى ۵ تا ۶هزار سال قبل در حود ۶ ميلى‌متر در سال به دست آمد. البته اين اعداد تا حدودى با اندازه‌گيرى‌هاى قبلى اختلاف نشان مى‌دهد كه بيشتر به علت روش‌هاى كار و كريستاليزاسيون و آلودگى فسيل‌ها مى‌تواند باشد.

در مطالعه اخير كه توسط پروسر و همكاران (Preusser et al. 2001) براى جزيره كيش منتشر شده است ميزان بالاآمدگى تا حداكثر ۳۲ ميلى‌متر در سال نيز تخمين زده شده است.

· تشكيل گنبدهاى نمكى: در تمام جزيره‌هاى چهارگانه (قشم، هرمز، لارك، هنگام) با گنبدهاى نمكى روبه‌رو هستيم و به غير از جزيره قشم پيدايش سه جزيره ديگر در ارتباط مستقيم با گنبدهاى نمكى است. بالا آمدن نمك را مى‌توان تحت‌تأثير گرانش واژگون، رفتار ويسكوپلاستيكى آن، نيروهاى تكتونيكى وارده، و وجود نقاط ضعف در مسير صعود نمك در نظر گرفت.

به علت مطالعات بيشتر و وجود كانسار قابل توجه گل اخرا جزيره هرمز از اهميت خاصى در توصيف گنبدهاى نمكى برخوردار است. كه از نظر كانى‌شناسى و سنگ‌شناسى نيز براى مطالعه گنبدهاى نمكى راهنماى خوبى است. زمين‌شناسى گنبد نمكى جزيره هرمز توسط الياسى و همكاران، ۱۳۵۵ (توسط گروه زمين‌شناسى دانشگاه تربيت معلم) انجام گرفته است. در جزيره هرمز سنگ‌هاى آذرين ريوليت، تراكيت، بازالت‌هاى تجزيه شده، دياباز و مينراليزاسيون كانى‌هاى حرارت بالا از قبيل پيروكسن، آمفيبول و اليژيست (پولك‌هاى نازك شش گوش با سطوح رمبوئدرى و بيناكوئيدى)، كوارتز و پيريت در حفره‌ها و شكستگى‌هاى سنگ‌هاى آذرين قابل مشاهده است. همچنين در سنگ‌هاى رسوبى قديمى اين جزيره كانى‌ها درجازا نظير دولوميت، پيريت و كوارتز به وفور يافت مى‌شود.

يكى از كانسارهاى قابل توجه و مهم اين جزيره اخرا است كه از طريق شستشوى سنگ‌هاى آهن‌دار توسط آب‌هاى نافذ و انتقال اكسيد آهن سه ظرفيتى به اعماق زمين حاصل شده است. ژيزمان اين كانسار به‌صورت توده‌هاى بزرگ عدسى شكل است كه در حد فاصل سنگ‌هاى تبخيرى و برش هترروژن آهن‌دار قرار گرفته است.

ويژگى بارز جزيره پديده فرسايش است كه تپه‌ها و كوه‌هاى به شدت فرسايش يافته را به وجود آورده و مناطق مسطحى نيز كه مواد آبرفتى را باد و باران به همراه آورده و رسوب داده است. در جاى جاى جزيره ديده مى‌شود.

در جزيره قشم گستره‌هاى وسيعى نزديك به دريا و نيز تپه‌ها و كوه‌هايى با ارتفاع حداكثر ۴۰۰ متر وجود دارد. نزديك به يك سوم مساحت جزيره نسبتاً مسطح و بقيه كم و بيش پستى و بلندى‌هاى قابل دسترسى است.

· پستى و بلندى‌هاى: جزيره قشم از ناهموارى‌هاى آهكى تشكيل شده است.

ـ در جنوب و پشت شهر قشم (منتهى‌اليه شرق جزيره)، زمين به تدريج ارتفاع مى‌يابد و به تپه‌هاى معروف به ”پرتگاه قشم“ ختم مى‌شود. بلندترين نقطه در پرتگاه قشم در ۵ كيلومترى شهر قشم واقع شده و ۱۷۰ متر ارتفاع دارد.

ـ ارتفاعات جزيره را غالباً تراس‌هايى تشكيل مى‌دهند كه دامنه‌هاى آنها شيب تند دارند و اغلب مضرس (داندانه داندانه)اند.

ـ بلندترين نقطه جزيره «كيش كوه» است با ارتفاع ۳۹۷ متر كه در ۳۵ كيلومترى شرق باسعيدو واقع شده. از آنجا كه اين كوه از نمك تشكيل شده، به همين دليل به كوه نمكدان نيز معروف است.

ـ در ۳ كيلومترى شمال شهر سوزا قله سفيدرنگ و مخروطى شكلى وجود دارد به ارتفاع ۱۳۵ متر.

ـ ”قله فينگر“ به ارتفاع ۲۸۰ متر و كوه ”بيسكو“ به ارتفاع ۲۹۴ متر در غرب كوهستان مخروطى شكل سوزا قرار گرفته‌اند.

· واحدهاى زيست محيطى: جزيره قشم و جزاير اطراف آن به سه واحد زيست‌محيطى عمده تقسيم شده، كه عبارتند از:

الف‌ـ مناطق خاكى: در مورد مناطق خاكى ۷ واحد عمده شناسايى شده‌اند:
۱ ـ مناطق كوهستانى قشم شرقى

قسمت شرقى جزيره قشم مشخصاً از فلات‌هاى كوهستانى است كه توسط دره‌ها و زمين‌هاى پست از يكديگر جدا شده‌اند.


۲ ـ مناطق كوهستانى قشم غربى

قسمت غربى جزيره را يك محدوده بزرگ كوهستانى تشكيل مى‌دهد. اين محدوده از دشت ديرستان در شرق به انتهاى غربى جزيره كشيده شده است كه در بيش از نصف طول جزيره امتداد دارد.

قسمت عمده غرب جزيره قشم را محدوده كوهستانى اشغال نموده و تنها يك قسمت باريك از زمين‌هاى پست بين اين محدوده و دريا باقى گذاشته است.

۳ ـ كوه گنبدنمكى

كوه نمكى ـ كوه نمكدان ـ در قسمت جنوب غربى جزيره، ويژگى عمده مجموعه كوهستانى غربى را تشكيل مى‌دهد. اين كوه كه به شكل مخروط است تا ارتفاع ۳۹۷ متر (قله كوه نمكدان) مى‌رسد. ساختار نمكى اين كوه از انباشته شدن صخره‌هاى آذرين با رسوبات تشكيل شده است. كوه گنبد نمكى، با بقاياى معادن نمك باستانى و چشمه‌هاى آب شور، به خودى خود يك ”اثر تاريخى طبيعى ديدني“ با امكانات آموزشى و تفريحى را به وجود آورده است.

گزارشى از گنبد نمكى نمكدان (قشم)

جزيره قشم از طريق تنگه كلارنس Clarenceيا خورخوران از سواحل ايرانى جدا شده است. مرتفع‌ترين منطقه جزيره قشم، كيش كوه با ارتفاع ۳۹۷ متر از كوه نمك تشكيل شده است كه به كوه نمكدان نيز معروف است.

مشخصات زمين‌شناختى خليج فارس و جزيره قشم:

خليج فارس دريايى حاشيه‌اى (Marginal)است كه توسط تنگه هرمز با اقيانوس هند ارتباط مى‌يابد. از نظر زمين‌شناسى ساختمانى، خليج فارس يك چاله تكتونيكى است كه به اواخر پليوسن تا پليستوسن تشكيل شده و در نتيجه تداخل چين‌خوردگى‌هاى زاگرس و چين‌خوردگى‌هاى عربى شكل امروزى را پيدا كرده است. اغلب جزاير و تپه ماهورهاى زيردريايى نيز در اثر بالا آمدن گنبدهاى نمكى تشكيل شده‌اند (مؤمنى، ۱۳۷۵).

بررسى وضعيت زمين‌شناسى ساختمانى و جنس زمين‌هاى تشكيل‌دهنده جزيره قشم نشان مى‌دهد اين جزيره تاقديس عظيمى است كه محور آن منطبق بر محور طولى جزيره مى‌باشد و به آخرين حركات چين‌خوردگى زاگرس مربوط است. در داخل جزيره چين‌خوردگى‌هاى درهمى وجود دارد كه حاكى از حركات تكتونيكى جوان‌تر است. عملكرد گسل‌هاى فعال با امتداد شمالى ـ جنوبى بالا آمدن تدريجى گنبد نمكى نمكدان و حضور پادگانه‌هاى دريايى مؤيد اين نظر است (واشقانى، ۱۳۷۷)
چينه‌شناسى جزيره قشم

سازند هرمز قديمى‌ترين سازند موجود در جزيره قشم است كه در بخش غربى آن به‌صورت گنبد نمكى نمكدان برونزد دارد.

سازند هرمز شامل رسوبات تبخيرى با ضخامت تقريبى هزار متر است كه مابين پى سنگ و پوشش رسوبى زاگرس واقع است.

پى سنگ سازند ميشان ـ به نام آهك گورى ـ در گنبد نمكى نمكدان به ضخامت ۳۰ متر برونزد دارد. اين بخش آهكى كه كرم رنگ است از دور به شكل سنگ‌هاى مقاوم ديده مى‌شود. سازند ميشان با داشتن فسيل‌هاى جانورى فراوان، ميوسن آغازين تا ميانى را دارد.

سازند آغاجارى نيز با داشتن بيشترين رخنمون در سطح جزيره از ماسه سنگ‌هاى آهك‌دار به رنگ قهوه‌اى و خاكسترى، رگه‌هاى گچ، مارن‌هاى قرمز و سيلتستون تشكيل شده است. سن سارند آغاجارى ميوسن فوقانى تا پليوسن است.

واحدهاى سنگى جديد شامل واحدهاى ماسه سنگى ويرستان، واحد آهكى قشم، واحد ماسه سنگى سوزا واحد كنگلومرايى دولاب و نهشته‌هاى عهد حاضر مى‌باشد.
گنبد نمكى نمكدان

گنبد نمكى نمكدان تنها گنبد نمكى در جزيره قشم است كه از ميان دماغه جنوب، قديس سلخ و دماغه شمال غربى تاقديس باسعيدو بالا آمده است و در نقشه‌ تقريباً دايره‌اى شكل و به قطر ۷×۵/۶ كيلومتر است. بام گنبد داراى توپوگرافى نامنظم است و ديواره آن بسيار پرشيب مى‌باشد.

گنبد نمكى نمكدان مشتمل از نمك و گچ، قطعات ناهمگن از آهك دولوميتى سياه رنگ و شيل‌هاى آهكى، آگلومراهاى آتشفشانى و گدازه‌هاى ريولتى است. سنگ‌هاى فراگير گنبد داراى لايه‌هاى نازك هماتيتى است. در اين گنبد توده سرپانيتن سبزرنگ وجود دارد و در بام آن حدود ۳۰ متر آهك دولوميتى ديده مى‌شود. (صمديان، ۱۳۶۹).

در بخش جنوبى گنبدنمكى نمكدان، غارهاى نمكى (Salt Caves)بسيار زيبا و شگفت‌انگيزى وجود دارد كه ارتفاع آن تا ۲۰ متر نيز اندازه‌گيرى شده است. سقف غار به وسيله قنديل‌هاى فراوانى پوشيده شده است كه با گذشت زمان در اثر نفوذ آب تغيير تشكيل مى‌دهند.

غارهاى نمكى جزيره قشم طولانى‌ترين غار در نوع خود هستند.

از ميان غارهاى نمكى زيبا و عجيب، آب زيرزمينى دائمى نيز جريان دارد كه در تمام طول سال جارى است و در دامنه كوه به‌صورت چشمه نمكى است كه منظره بسيار زيبا و ديدنى را ايجاد مى‌كند.

برخاست گنبد نمكى نمكدان، كه جنبش‌هاى آن از ميوسن پسين و پليوسن پيشين آغاز شده است، تحت‌تأثير نيروهاى حاصل از اختلاف چگالى نمك و سنگ‌هاى دربرگيرنده بوده كه حركات تكتونيكى نيز شتاب آن را بيشتر نموده است.

حالت برشى بخش گورى وجود لايه‌هاى كنگلومرايى با قلوه‌هاى از گنبد نمكى نشانه‌هايى از برخاست گنبد نمكى در حين رسوب‌گذارى سازند ميشان است.

سازند آغاجارى كه بخش اعظم ديواره‌هاى گنبد را دربرمى‌گيرد، دگر شكلى يافته است.

جنبش‌هاى جوان گنبد نمكدان مربوط به ۴هزار سال گذشته است كه با افراشتگى واحد ماسه سنگى سوزا (در نزديكى گنبد نمكى نمكدان) به ميزان ۵/۳-۳ ميلى‌متر در هر سال مشخص مى‌شود. (صمديان، ۱۳۶۹)
۴ ـ زمين‌هاى باير

در قسمت مركزى جزيره، يك منطقه مشخص زمين باير وجود دارد كه به آسانى قابل مشاهده است. شرايط اقليمى كاملاً خشك همراه با خاك و صخره‌هاى اعجاب‌انگيزى اين منطقه، محيط را دشمن حيات ساخته است.
۵ ـ مناطق عمده كشاورزى

دشت توريان مركز كشاورزى جزيره است. منطقه‌اى در قسمت غربى جزيره، از طبل به بندر گورزين نيز از جمله مناطق كشاورزى قابل توجه جزيره را تشكيل مى‌دهد. به دليل بارندگى اندك و نامنظم و دماى زياد و ميزان بالاى تبخير، شرايط طبيعى قشم براى كشاورزى نامساعد است. منطقه تحت كشت و زرع جزيره تنها حدود ۳۰ كيلومترمربع تخمين زده شده است، يعنى حدود ۲ درصد كل مساحت جزيره.


۶ ـ زمين‌هاى پست

جزيره قشم از جلگه‌هاى مسطح با ارتفاع كم تشكيل شده كه پوشيده از بازمانده‌هاى آبرفتى نرم (آهك رس، ماسه و لجن) است. جابه‌جايى بازمانده‌هاى آبرفتى توسط باد موجب افزايش اين مواد به ويژه لجن و ماسه مى‌شد. در جزيره، توده‌هاى شن ساحلى نيز وجود دارد. مهاجرت پرندگان ممكن است از طريق كريدور زمين‌هاى پست بر فراز دشت ديرستان انجام شود. پرندگان آبى، به‌خصوص ممكن است توسط زمين‌هاى پست كه به‌طور فصلى از سيلاب پر مى‌شوند و اغلب در كرانه‌هاى خليج ديرستان ديده مى‌شوند جلب شوند. در بازگشت پرندگان از آفريقا، اين نوع محل سكونت اولين توقفگاه طبيعى براى تغذيه و استراحت پرندگان پس از پرواز از فراز تنگه هرمز است.
۷ ـ شوره‌زار

دشت‌هاى ساحى در منطقه جزر و مدى شامل مناطق وسيعى ”شوره‌زار“ با بقاياى حاصل از تبخير و بقاياى حاصل از جزر و مد و باد است. اين نوع دشت‌هاى بيشتر در غرب ناحيه جنگلى حرا ديده مى‌شوند.

ب‌ـ مناطق جزر و مدى:جزر و مدهاى جزيره به‌طور عمده روزانه هستند. تفاوت‌هاى جزر و مد در طول كرانه شمالى جزيره قشم، به علت جزر و مدهاى باسعيدو و لافت، قابل توجه است. در طول كرانه جنوبى جزيره قشم، تفاوت جزر و مدى كمتر از جزر و مدهاى كرانه شمالى است.

در بيشتر ايام سال، در سواحل جزيره قشم يك جريان حركت آب به طرف غرب نشان داده مى‌شود. ميزان اين جريان به‌طور معمول كمتر از يك گروه دريايى است. جريان جزر و مدى در هر دو سوى ساحلى جزيره ظاهر مى‌شود و در قسمت شمالى تنگه خواران جريان جزر و مدى تا ۲/۲ گره درياى اندازه‌گيرى شده است.

ج‌ـ محيط دريايى:در قسمت شمالى جزيره قشم امواج عموماً كوتاه بوده و به وسيله باد توليد مى‌شوند. در محيط دريايى جزيره قشم حدود ۱۱ گونه خرچنگ وجود دارد.

يك بستر پرورش ميگو نيز در قسمت شرقى تنگه خواران قرار دارد.

آب‌هاى ساحلى جزيره قشم از ماهى غنى است. ماهيگيرى از مشاغل مهم است و در دريا به‌صورت باز و يا كاربرد تورهاى ثابت متداول است.

لاك‌پشت سبز در آب‌هاى جزيره هنگام و لارك و همچنين در تنگه خواران در شرق لافت وجود دارد. ساحل شنى در شرق روستاى كانى و همچنين در ساحل شيب‌دراز محل‌هاى مهم براى اين گونه لاك‌پشت‌هاى دريايى است.

دلفين بينى بطرى هم از عمده پستانداران منطقه است در حالى‌كه وال سفيد (نهنگ) كمتر ديده شده است.

در بخش مربوط به حيات جانورى جزيره قشم، به تفصيل در اين باره سخن خواهد رفت.

· ميزان عمق آب در اطراف جزيره:اگر سواحل جزيره‌ى قشم را به دو نوار شمالى و جنوبى تقسيم كنيم ميزان عمق آب در نوار شمالى در امتداد سواحل ايران كه تنگه خواران را در برمى‌گيرد نسبت به ميزان عمق آب در نوار جنوبى كمتر است. در نوار شمالى از دماغه باسعيدو به سمت شرق تا روستاى گوران ميزان عمق آب ۲ تا ۸ متر است كه اين عمق بيشترين گسترش را دارد. در برخى از نقاط عمق آب به ۱۰ تا ۱۴ متر نيز مى‌رسد كه البته گسترش اين عمق محدود است.

از گوران تا بندر لافت كه جنگل‌هاى حرا گسترش دارند عمق آب بين ۵ تا ۹ متر است كه به‌طور پراكنده در برخى از نقاط عمق ۱۰ تا ۱۲ متر نيز به چشم مى‌خورد. از دماغه لافت تا شهر قشم بيشترين گسترش را عمق ۱۰ تا ۱۲ متر دارد و در بعضى نقاط عمق آب به ۲۲ تا ۲۳ متر نيز مى‌رسد.

عميق‌ترين بخش در نوار شمالى جزيره تنگه خواران، بين دماغه لافت و آبادى پل است كه عمق آب تا ۲۹ متر مى‌رسد. در نوار ساحلى جنوبى جزيره عمق آب از غرب به شرق افزايش مى‌يابد، تا روستاى صلخ عمق ۳ تا ۵ متر گسترش دارد، تنها در يك نقطه در منتهى‌اليه غربى جزيره عمق آب به ۱۱ متر مى‌رسد. در سواحل كنارى صلخ عمق تا ۵ متر و هرچه از ساحل دور شويم عمق آب افزايش يافته و تا حدود ۲۳ متر مى‌رسد. از صلخ تا شيب دراز كه خليج ديرستان و تنگه هنگام را دربرمى‌گيرد عمق آب ۳ تا ۸ متر است، تنها در قسمتى از تنگه هنگام عمق به ۱۶ متر مى‌رسد. از سواحل شيب دراز به سمت شرق تا سواحل شهر قشم كه آب بيشترين عمق را در اين بخش از جزيره دارد، عمق آب به ۴۵ تا ۵۱ متر مى‌رسد.

عميق‌ترين نقطه اطراف جزيره: در نوار شمالى جزيره قشم كه تنگه خواران را در برمى‌گيرد عميق‌ترين بخش بين دماغه لافت و بندر پل است كه عمق آب به ۲۹ متر مى‌رسد. در نوار ساحل جنوبى جزيره از سواحل شيب دراز به سمت شرق تا سواحل شهر قشم آب بيشترين عمق را دارد، عمق آب در اين بخش به ۴۵ تا ۵۱ متر است


برچسب: تور ارزان قشم، جزيره قشم بزرگ ترين جزيره خليج فارس، مراكز خريد ارزان قشم، مساحت جزيره كيش، موقعيت جغرافيايي جزيره قشم، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۰:۰۱ توسط:afsaneh موضوع:

درباره جزيره قشم

تاريخچه ي جزيره قشم

اين جزيره از شمال به شهر بندرعباس، مركز بخش خمير و قسمتى از شهرستان بندر لنگه، از شمال‌شرقى به جزيره‌ى هرمز، از شرق به جزيره‌ى لارك، از جنوب به جزيره‌ى هنگام و از جنوب غربى به جزاير تنب بزرگ و كوچك و بوموسى محدود مى‌گردد. فاصله جزيره‌ى قشم (از بندر قشم) تا بندرعباس ۸/۱۰ مايل (۲۰ كيلومتر)، تا بندر هرمز ۷۲/۹ مايل (۱۸ كيلومتر)، جزيره لارك (تا مركز دهستان لارك) ۸۵/۴ مايل (۹ كيلومتر)، تا جزيره بوموسى ۰۱/۸۸ مايل (۱۶۳ كيلومتر) و جزيره تنب بزرگ ۵۵/۶۱ مايل (۱۱۴ كيلومتر) است.

نزديك‌ترين بندر در ساحل اصلى كشور به جزيره‌ى قشم، بندرعباس است كه فاصله آن تا محل سربندر قشم ۸/۱۰ مايل دريايى (۲۰ كيلومتر) است. نزديك‌ترين فاصله اين جزيره به ساحل اصلى كشور، در دماغه‌ى شمالى جزيره، در محل بندر لافت (در جزيره‌ى قشم) تا آبادى پل، مركز دهستان خمير (در ساحل اصلى كشور) كه فاصله آن در حدود يك مايل دريايى (۱۸۰۰ متر) بوده و در آينده محل احداث پل خليج فارس خواهد بود. جزيره‌ى قشم در شمال داراى دماغه‌هاى قشم، لافت و باسعيدو و در جنوب دماغه ديرستان است.

منطقه آزاد قشم
مساحت جزيره ۱۴۹۱ كيلومترمربع، حدود ۵/۲ برابر دومين جزيره بزرگ خليج فارس يعنى بحرين است.

۳۰۰ كيلومتر از جزيره قشم به منطقه آزاد اختصاص داده شده است
منطقه مناسب براي ذخيره سازي كالا، ترانزيت و حمل و نقل مجدد به آسياي ميانه و قفقاز با راه آهن و راه شوسه
منطقه مناسب براي تمامي صنايع و در هر رشته صنعتي
به علت داشتن كرانه هاي عميق مناسب براي تآسيسات سوختگيري و ارائه خدمات به كشتي هاي اقيانوس پيما
داراي امكانات بالقوه براي صنايع بيوتكنولوژيك
در حال حاضر داراي يك مركز پژوهش در زمينه تمامي انواع جلبك ها و محصولات ديگر دريايي براي توليد مواد اوليه غذايي، دارويي و آرايشي و صنايع وابسته
به علت نزديكي به منابع نفت و گاز اين منطقه براي فعاليت در تمامي رشته هاي صنعتي نفت و گاز و پتروشيمي و خدمات وابسته مناسب است
جنگلهاي منحصر به فرد حرا و پرندگان مهاجر، اكوسيستم زيبايي را براي ايجاد مكانهاي توريستي و جلب توريست ها فراهم كرده است

وجه تسميه قشم

قشم نام امروزى جزيره و نام شهر بندرى جزيره‌اى است در آب‌هاى خليج فارس. اين جزيره در منابع اسلامى، تا حدود سده دهم هجرى، به نام‌هاى ديگرى مانند كاوان يا بنى‌كاوان و لافت شهرت داشته است. مسعودى در مروج‌الذهب، (نوشته‌اى از اوايل سده‌ى چهارم هجرى)، در شرح جزاير خليج فارس مى‌نويسد: «از آن جمله جزيره لافت است كه آن را جزيره بنى‌كاوان گويند».

مؤلف كتاب حدودالعام نيز از اين جزيره به نام «لافت» نام مى‌برد و مى‌نويسد: «اندرو شهرى خرم است مراو را لافت خوانند» و «اين جزيره برابر پارس است».

دمشقى در نخبه‌الدهر، (از سده هشتم هجرى)، اين جزيره را «لافت» و «بنى‌كاوان» مى‌خواند و آن را از جزاير آباد آن زمان دانسته است.

از دوره صفوى (۹۰۷-۱۱۴۸ ه‍. ق) به اين سو، از اين جزيره با نام «قِشْم»، يا به گويش سواحل‌نشينان «كِشم»، در منابع جغرافيايى و تاريخى ياد كرده‌اند. در ميان عرب‌هاى منطقه، اين جزيره به نام «جزيره‌الطويله» و در ميان فارس‌ها به نام «جزيره‌ى دراز» معروف بوده است.

برخى كيش را كه اكنون نام جزيره ديگرى در خليج فارس است و آن را قيس مى‌ناميدند، نام جزيره قشم دانسته‌اند و گفته‌اند چون شكل اين جزيره شبيه تَرْكَش (يا تيردان) است آن را كيش كه به اين معناست، خوانده‌اند.

در برهان قاطع، كيش نام شهرى در جزيره‌اى مشهور به هرمز آمده و در وجه تسميه آن چنين نوشته شده است: «چون بر بلندى‌هاى اطراف هرموز برمى‌آيند مانند كيش كه تركش باشد به نظر مى‌آيد». مؤلف برهان قاطع، ظاهراً جريزه هرمز را با قشم يكى گرفته است.

مؤلف آنندراج نام اين جزيره را كيش و آن را همان جزيره‌ى دراز خوانده است و مى‌نويسد چون از دور به آن نظر كنند به تركيب كيش ـ يعنى جاى تير ـ نمايد.

اعتمادالسلطنه نيز در مرآه‌البلدان مى‌نويسد: «جزيره‌ى قشم يا كيش كه آن را باسعيدو (نام خور و بندرى در بن غربى جزيره) هم مى‌گويند. چون شبيه به تركش، يعنى جعبه‌ى تير است. آن را به فارسى كيش گفته‌اند.»

قشم در لغت‌نامه دهخدا به معانى زير آمده است: «سرشت كه مردم بر آن آفريده، طبيعت، آبراهه‌ى تنگ در رودبار يا در زمين يا آبراهه‌ى مطلق، تن و پيكر، جسم، گوشت پخته، سرخ‌شده، پيه، بن و نژاد، اصل، حال و هيأت.»

در ميان معانى فوق «طبيعت» به خاطر زيبايى‌هاى طبيعى، خدادادى و بهشت‌گونه جزيره قشم و نيز «آبراهه» به سبب وجود مسيل و آبراهه‌هاى بسيار كه بر اثر ريزش باران‌هاى سيل‌آسا و كوتاه مدت و يا در نتيجه دخالت انسان‌ها در جزيره به وجود آمده است، بيشتر مناسب جزيره قشم امروزى است.
معرفي منطقه آزاد قشم
جزيره قشم، واقع در تنگه هرمز، از وضعيت خاص بين خليج فارس و اقيانوس هند بهره مي برد. مرز آبراهي تمامي كشورهاي حاشيه ( ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي، بحرين، قطر، امارات متحده عربي و عمان) تقريبا از سواحل جنوبي آن عبور مي كند و تمام ترافيك هوائي شرق و غرب از فراز آسمان قشم مي گذرد. جزيره با تمام خصوصياتش، دريچه اي است به خليج فارس. بنابراين قشم بر بلنداي كانالي ايستاده است كه حجم وسيعي از نفت و گاز جهان هميشه و براي ۱۰۰ سال آينده، از آنجا منتقل مي شود. همين موقعيت خاص است كه قشم را از ساير جزيره هاي خليج فارس متمايز مي نمايد.
جمعيت و تركيب جنسي آن
از نتايج فاز اول طرح جامع آمارگيري چنين برمي آيد كه جزيره قشم در پايان سال ۱۳۸۰ اندكي بيش از ۸۱ هزار نفر (۸۱۰۹۶ نفر) جمعيت داشته است. از اين جمعيت ۴۲۳۰۸ نفر مرد و ۳۸۷۸۸ نفر زن بوده اند. نسبت جنسي جمعيت برابر ۱۰۹ مرد به ازائ ۱۰۰زن مي باشد.

تركيب سني جمعيت
جواني جمعيت از عمده ترين و بارزترين ويژگي هاي جمعيتي جزيره قشم است. بر اساس آمار حدود يك چهارم جمعيت (۸۱/۲۴) زير سن ۱۰ سال هستند و سن بيش از نيمي از جمعيت(۵۳ درصد) به ۲۰ سال نيز نمي رسد. در عوض سهم افراد ۵۰ ساله و بيشتر در كل جمعيت بسيار پائين است و به ۹ درصد هم نمي رسد(۷۵/۸). اندكي بيش از يكدهم جمعيت نيز(۶۷/۱۱ درصد) در سنين بالاتر از ۴۵ سال هستند. ميانگين جمعيت در جزيره قشم به كمتر از ۲۳ سال مي رسد.


دين و تابعيت
اكثريت قريب به اتفاق(۹۹/۹۹ درصد) ساكنين جزيره قشم مسلمانند به طوريكه در كل جزيره فقط ۱۱ نفر غير مسلمان سكونت دارند كه مسيحي و زرتشتي هستند.
سواد و تحصيلات
از ۸۱۰۹۶ نفر جمعيت جزيره قشم، ۶۹۳۴۰ نفر در سنين ۶ سالگي و بيشتر هستند. از افراد اخير تعداد ۵۵۴۱۳ نفر باسواد و ۱۳۹۲۷ نفر بي سوادند. بر اين اساس ميزان باسوادي در جمعيت بالاي ۶ ساله و بيشتر به حدود ۸۰ درصد مي رسد.

تاريخچه شكل گيري منطقه آزاد قشم
قرار گرفتن جزيره قشم در تنگه استراتژيك هرمز، سبب ساز تاريخ پر نشيب و فرازى براى آن از دوره عيلاميان تا عصر حاضر بوده است كه بى‌ترديد آزاد سازى جزيره از استيلاى بيگانگان توسط امامقلى خان (سردار ظفرمند عصر صفويه) از نقطه هاى درخشان تاريخ جزيره است و آنگاه انتخاب قشم به عنوان منطقه آزاد صنعتى تجارى در سال ۱۳۶۹ توسط دولت جمهورى اسلامى ايران كه به درستى مى‌بايد آن را عصر نوزايش جزيره محسوب داشت.

نقشه منطقه و راه ها منطقه آزاد قشم

راه آهن
با توجه به گسترش سريع تجارت در آسيا ومبادلات بين آسيا و اروپا شكل گيري پتانسيل رشد اقتصادي كشورهاي آسياي مركزي و ساير كشورهاي همجوار با ايران و منطقه خليج فارس، امكان فعاليتهاي ترانزيتي از بندر بزرگ كاوه به سرزمين اصلي و در مسير ترانزيت كالا اتصال شبكه حمل و نقل عظيم دريايي به كشورهاي همجوار و آسياي ميانه را ميسر خواهد نمود و ساخت اتوبان و ريل راه آهن موجب اتصال بيش از ۱۵ كشور از طريق مرز زميني و هوايي تواما خواهد شد.
در مرحله اول، اجراي ۱۳۰ كيلومتر جاده اتوبان و ريل راه آهن كه بندر كاوه در منطقه شمالي قشم را به شبكه سراسري جاده اي و ريل راه آهن داخل كشور متصل خواهد نمود. پيش بيني شده كه صنايع سنگين به عرضه كالاهاي حمل شده توسط راه آهن وابسته بوده و فرض براينست كه بيشتر كالاهاي سنگين خشك از طريق راه آهن و بقيه با كشتي حمل مي شود.
در مرحله نهايي، چهار محوطه راه آهن مورد نياز خواهد بود كه در محوطه نزديك به منطقه صنعتي شمال روستاي ” پي پشت“ در شمال جزيره قشم واقع خواهد شد و در محوطه ديگر بايد در نزديكي منطقه صنعتي جنوب در ضلع جنوبي جزيره قرار داشته باشد. طرح راه آهن شامل يك مسير تك خطي بين بندرعباس و منطقه صنعتي قشم است كه داراي تقاطع هايي با ظرفيت كافي است. ولي زمين هايي كه براي كشيدن خط آهن درنظر گرفته مي شود بايستي ظرفيت دوخطي شدن راه آهن را داشته باشد و در آنها فضاي كافي براي ايجاد تقاطع هاي دايره اي در مورد لزوم درنظرگرفته شده باشد. اصل كلي اين است كه خطوط آهن از يك طرف وارد قطعه زمين هاي صنعتي مي شوند و جاده از طرف ديگر. به تأثير راه آهن به عنوان يك مانع نيز بايد توجه كافي مبذول شود.
اتوبان داراي ۲ باند رفت و برگشت بوده كه در راستاي توسعه فعاليتهاي تجاري صنعتي جزيره است. ترانزيت كالا از بندر بزرگ كاوه به كشورهاي همجوار و آسياي ميانه در جهت پيوستن به كريدور شمال- جنوب براي كشتي هاي بالاي ۷۰ هزار تن، كل پروژه را توجيه پذير مي كند.

بزرگراه
محققان پيشنهاد ساخت يك بزرگراه به موازات ريل راه آهن داده اند تا امتدادي باشد بر كريدور شمالي جنوبي، اين بزرگراه از شهر قشم به سمت غرب آغاز شده و حدود ۱۴ كيلومتري از آن ساخته شده است. يك جاده كمربندي به دور جزيره نقش مهمي در پيشرفت جزيره ايفا خواهد كرد.

اطلاعات كلي پروژه
با توجه به گسترش سريع تجارت در آسيا و مبادلات بين آسيا و اروپا شكل گيري پتانسيل رشد اقتصادي كشورهاي آسياي مركزي و ساير كشورهاي همجوار با ايران و منطقه خليج فارس، امكان فعاليتهاي ترانزيتي از بندر بزرگ كاوه به سرزمين اصلي و در مسير ترانزيت كالا اتصال به شبكه حمل و نقل عظيم دريايي به كشورهاي همجوار و آسياي ميانه را ميسر خواهد نمود، اين موضوع ، ساخت ” پل خليج فارس“ را از لحاظ اقتصادي توجيه پذير و از لحاظ استراتژيكي حياتي مي سازد. ساخت پل مذكور موجب اتصال بيش از ۱۵ كشور از طريق مرز زميني و هوايي تواما خواهد شد.

موقعيت جغرافيايي خليج فارس
اين پل در تنگه خوران، كه كمترين فاصله بين جزيره قشم و سرزمين اصلي است، بين بندر لافت و پهل ( بندر لافت در جزيره) و ( بندر پهل در سرزمين اصلي) قرار گرفته است.

مشخصات فني
پل خليج فارس داراي چهار باند اتومبيل رو ( دو خط رفت و دو خط برگشت) و يك خط قطار است.
عرض پل، در حدود ۲۲ متر و طول آن در حدود ۲۶۶۰ متر
عمق آب، در اين بخش از صفر تا ۳۵ متر
نوع آب باخورندگي بسيار بالا و داراي يون آزاد كلر
دهانه پل، از ۱۰۵ الي ۱۲۰ متر
پايه ها ، كيسون و يا شمع بتوني درجا


برچسب: تاريخچه جزيره قشم، مراكز خريد ارزان قشم، مراكز خريد قشم، مساحت جزيره كيش، نامهاي جزيره قشم در طول تاريخ، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۹:۰۲ توسط:afsaneh موضوع:

جاذبه هاي تفريحي قشم

جاذبه هاي تفريحي قشم

غار نمك:

در فاصله ۹۰كيلومتري شهر قشم، در بخش انتهايي جنوب غربي جزيره ( تقريبا به موازات ساحل جنوبي ) كوه گنبدي شكل به ارتفاع ۲۳۷ متر از سطح دريا غار نمك قرار دارد.
وجود رگه هاي سفيد نمك بر بدنه اين كوه از دور منظره اي جالب و ديدني را نمايان مي سازد .فاصله دهانه غار نمك از جاده همجوار ساحل دريا حدود ۲ كيلومتر است كه توصيه مي شود با پاي پياده پيموده شود. درون غار نمك به ويژه در اعماق آن، تاريك است و براي مشاهده استالاكيت هاي بلورين نمك نياز به چراغ قوه پرنور است. سقف غار نمك را قنديل هاي مرمرين و بلورين در اشكال مختلف پوشش داده اند و منظره اي بديع به وجود آورده اند.جريان آب نمك در كف غار نيز از منظره هاي دلپذير غارهاي نمكي جزيره قشم است.
رطوبت هواي جزيره و نفوذ آب در غارها سبب فروچكيدن آب نمك اشباع شده بر بدنه قنديل ها مي شود و شكل آن را پيوسته تغيير مي دهد.
از دل كوه نمكدان يك جريان آب زير زميني دائمي مي جوشد و راه را به خارج مي گشايد كه پس از حل كردن نمك در مسير حركت خود به صورت چشمه نمك در دامنه كوه ظاهر مي شود و در گودال مقابل خود حوضچه اي طبيعي به رنگ سفيد به وجود مي آورد.منظره اين حوضچه از دور همچون برف زمستاني ديدني است. اين چشمه در تمام طول سال جريان دارد.
نمك هاي غار نمك از بهترين نوع نمك سر سفره شناخته شده است و در تركيب آن عناصر ديگري همچون منيزيم وجود دارد به همين دليل مي تواند به عنوان نمك طبي به ويژه براي مصرف ورزشكاران حرفه اي به صورت كپسول مصرف شود.با بررسي هاي به عمل آمده توسط زمين شناسان دانشگاه شيراز و كشور چك معلوم شده كه اين غار، طولاني ترين غار نمك جهان ( به درازاي ۶۴۰۰ متر ) است.نظير غار نمك جزيره قشم در كمتر نقطه اي از ايران ديده شده است. تحقيقاتي كه اخيرا بر روي فضاي داخلي غار نمك انجام شده است، حاكي از قابليت ويژه آن است.باقي ماندن و تنفس در داخل غار نمك قشم مي تواند به بهبود بيماران مبتلا به آسم و ناراحتي هاي تنفسي كمك كند.ارزش ديدن مسير غار نمك و محيط اطراف آن همراه با تسهيلات جهانگردي لازم به حدي است كه بخش اعظم نياز ايرانيان و خارجيان شيفته به ديدار از مناطق ديدني منحصر به فرد كره زمين را برآورده مي نمايد.

كوه ها و تنديس هاي قشم:

در جزيره قشم كوه هاي كم ارتفاع و شگفت انگيز بسياري وجود دارد كه از تحولات دوراني و فروكش آب و بيرون آمدن اين كوه ها از دل آب حكايت مي كند. سطح اين كوه ها را لايه هاي مرجاني، اسفنجي و دو كفه اي ها پوشانده اند كه اين امر موجب حفاظت خاك هاي نرم شيست و مارن زير سطح مرجاني شده است.در اثر فعل و انفعالات طبيعي، وزش باد، طوفان هاي باران زا، نمادها و تنديس هاي ديدني و زيبايي در سراسر جزيره پديد آمده است كه جزيره قشم و جزاير اطراف آن را از ديگر جزاير خليج فارس متمايز و شگفت انگيز مي نمايد. اين مجسمه هاي طبيعي را در شكل هاي گوناگون و عجيب در سراسر جزيره مي توان مشاهده كرد.

جنگل دريايي حرا (HARRA) زيستگاه امن پرندگان مناطق گرمسيري:

درخت حرا كه نام علمي آن به حكيم و فيلسوف ايراني ابو علي سينا (Avicenna Marina) نسبت داده مي شود، درختاني در اندازه هاي ۳ تا ۶ متر با شاخ و برگ سبز روشن هستند.درخت حرا آب شورزي است كه هنگام مد آب دريا تا گلوگاه در آب فرو مي رود. با خاصيت تصفيه اي كه در پوست درخت حرا وجود دارد، بخش شيرين آب دريا را جذب و نمك آن را دفع مي كند. درخت حرا در حقيقت يك كارخانه آب شيرين كن طبيعي و خدادادي است.در تنگه خوران، بين جزيره قشم و بخشي از استان هرمزگان ( فاصله بين شمال جزيره قشم و بندر خمير) جنگل حرا در گستره اي معادل ۲۰۰ كيلومتر مربع پديد آمده كه از تنوع زيستي بالايي برخوردار است. جنگل حرا به دليل مساعد بودن شرايط اكولوژي، زيستگاهي امن براي پرندگان مهاجر همچون حواصيل بزرگ، اگرت بزرگ، اگرت ساحلي، حواصيل هندي، كفچه نوك تيز، سليم خاكستري، گيلانشاه، كاكائي و …. از مناطق گرمسيري است.جنگل حرا زيستگاه مناسبي براي نرم تنان، سخت پوستان و ماهيان پديد آورده است كه منبع غذايي مهمي براي ماهيان و پرندگان وحشي هستند. ارتباط ميان توليد اوليه بوم سازگان ( اكوسيسم ) حرا و توليد ماهيان ارزشمند و صدف در ديگر نواحي حاره به خوبي مشخص شده است.بستر مرطوب جنگل حرا ، محل مناسبي براي پرورش مرغان ماهي خوار دريايي و به طور مشخص ماهي خوار دريايي سفيد ( اگرات آلبا ) به وجود آورده و از ميان ديگر گونه ها، مرغ باران يا آبچليك ( كارادريده) در هنگام مهاجرت از ميان جنگل حرا عبور مي كنند. جنگل حرا در زمستان زيستگاه مناسبي براي تغذيه آبچليك ها و پلوه ها است. تعداد قابل توجهي از گونه هاي پرندگان اروپايي – آسيايي( حدود ۴۳ گونه ماهي خوارند) كه به آفريقا مهاجرت مي كنند. يكي از مسيرهاي مهاجرت از جنوب ايران و از ميان خليج فارس در نقطه باريك تنگه هرمز ميان جزيره قشم و جزيره ابوموسي عبور مي كند. مناطق جزر و مدي حفاظت شده حرا به مثابه سرزمين استراحت و تغذيه پرندگان ماهي خوار و گونه هاي ديگري از پرندگان مهاجر است.ديدار از جنگل حرا خاطره اي به ياد ماندني در اذهان دوستداران طبيعت، آب، هوا، درخت و پرندگان و سكوت استثنايي باقي مي گذارد.

انجير معابد يا درخت سبز يا درخت لول (LOOL يا لور):

از رستني هاي شگفت انگيز مناطق حاره، مخصوصا جزاير خليج فارس، درخت هميشه سبز، درخت لور (معروف به انجير معابد) است كه تاجي بزرگ با ريشه هاي هوايي متعدد دارد. ميوه رسيده نارنجي رنگ درخت لور مطبوع و خوراكي است.يكي از زيباترين درخت لور در تم سينتي ( منطقه توريان) قرار دارد و در نزديكي آن بقعه اي ديدني با طرح معماري كهن به نام زيارت پير واقع شده است.

حيات وحش دريايي:

به طور كلي ۱۱ گونه خرچنگ از سه خانواده در جزيره قشم وجود دارد. آب هاي جزيره قشم از انواع ماهي غني است. لاك پشت سبز در آب هاي جزيره هاي قشم، هنگام و لارك و همچنين در تنگه خوران و شرق لافت ديده مي شود.ساحل شني در شرق كاني در قسمت جنوب شرقي يك مكان دلخواه براي لاك پشت هاي دريايي است.
دولفين بيني بطري نيز از عمده پستانداران منطقه است.

غار خربز (خربس Xarbez):


به فاصله ۱۲ كيلومتري قشم در كنار جاده جنوبي، غار خربس بر سينه كوهي مشرف به دريا و دشت ميانكاسه قرار دارد.غار خربس از غارهاي دريايي است كه بر اثر گرداب و تخليه ماسه ها از حفره سنگ ها به وجود آمده، اما در دوره هاي پيش از اسلام مردمان با افزودن بر وسعت غار خربس در بخش هاي تالار مياني و دهليزهاي انشعابي به احتمال زياد از آن براي پناهگاه و يا نيايشگاه استفاده كرده اند.

چاه هاي تل آب يا طلا:


در ۷۶ كيلومتري شهر قشم و در ۳۰ كيلومتري شمال فرودگاه بين المللي قشم چاه هاي طلا قرار دارد. در روستاي لافت قبل از همه، بادگيرهاي منازل روستائي چشم مشتاقان ديدار از قشم را به خود جلب مي نمايد. پس از آن به محض ورود به لافت و در جوار قلعه نادري حلقه هاي چاه آب متعدد در داخل گودال دامنه كوه به چشم مي خورد كه حكايت از تكنولوژي ذخيره آب پارسيان جزيره نشين عهد هخامنشي و دوره زرتشتيان دارد. چون تكنولوژي چاه كني و قنات تا آنجا كه روشن است خاص گبريان و زرتشتيان بوده است.مردم سخت كوش اين منطقه، با زحمت زياد در دل سنگ هاي شيستي براي ذخيره آب زلال باران چاه هايي حفر كرده اند. تل مشرف بر اين چاه ها، با سطح سنگي مرجاني، آب باران را به گودال محل چاه ها هدايت مي كند و چون كف چاه ها به لايه هاي گچي ختم شده است، آب براي مدت طولاني نسبتا سالم و خنك در آن باقي مي ماند.در بالاي چاه هاي طلا دو اثر تاريخي برج ديده باني بازمانده از قرن هفدهم وجود دارد. اما بيش از همه بادگيرهاي خانه هاي روستاي لافت در دو جبهه خيره كننده است. اين آثار از نظر فناوري تهويه هوا در نقاط گرمسيري در نوع خود بي نظير اند.گفته مي شود تعداد چاه هاي طلا به تعداد روزهاي كبيسه يك سال شمسي ۳۶۶ حلقه بوده و در گذشته در هر روز از سال درپوش يكي از آنها را باز و از آن استفاده مي كردند. بعضي به غلط و به دليل ارزش بالاي آب در جزيره واژه طلا را به آن اطلاق ميكنند در حاليكه صحيح آن تلا= تل او = TAL EAU تل آب و(( او)) به معني آب (به زبان پارسي قديم و فرانسه امروزي) است.

سدهاي ساساني و هخامنشي:

در قشم آب شيرين براي نوشيدن انسان، حيوان و گل و گياه ارزش حياتي دارد. از ايام قديم با ساخت سد در تنگه ها، راه ها و دره ها، آب هاي شيرين فصل باراني را جمع آوري و به تدريج به مصرف شرب و كشت مي رساندند.

سد پي پشت:
در نزديكي روستاي پي پشت و در ۳۷ كيلومتري شهر قشم و ۲۸ كيلومتري فرودگاه بين المللي قشم در شمال جزيره قرار دارد. در مدخل تنگه، تاسيسات تقسيم آب اين سد تاريخي از دوره ساساني به چشم مي خورد.

سد گوران:


در ۷۸ كيلومتري شهر قشم و در كنار روستاي گوران در نزديكي جاده طبل- باسعيدو قرار دارد. سنگ بناي اوليه سد به دوران گوران ( گبران يا زرتشتيان) و هخامنشيان مربوط مي شود.
ساير آثار تاريخي و باستاني قشم:

در جزيره قشم آثار تاريخي حاكي از تمدن و شهرنشيني دوران وجود دارد.
وجود لوحه اي به خط كوفي در يك مسجد قديمي داخل جزيره موسوم به گوشه ( مشهور به شيخ برخ ) حاكي از آن است كه اين مسجد در سال ۲۴۴ ه.ق تعمير شده است و قبل از آن آتشكده بوده است.

قلعه قشم :


قبل از سلطنت شاه عباس توسط پرتغالي ها به عنوان دژ نظامي و اعمال حاكميت و تسلط و كنترل ترافيك دريايي منطقه هرمز و خليج فارس ساخته شده است.

 

نيايشگاه ناهيد:


در تپه كولغان در ۵/۲ تا ۳ كيلومتري شمال غربي شهر قشم و در سر راه جاده درگهان، زرتشتيان به پرستش خداوند مي پرداخته اند و از كوچه هاي اين شهر منظره درياي پارس چشم ها را نوازش و دل ها را آرامش مي داده است.

ماهيگيري تفريحي:
با توجه به تنوع و كثرت ماهي در خليج فارس كه حدود سيصد كيلومتر ساحل در جزيره قشم و همجواري با سه جزيره داراي سواحل متعدد مرجاني ماهيگيري در تمامي فصول سال مهيا است، مي توان از ساحل و يا در قايق و برقراري تورهاي مختلف ماهيگيري در مكان هاي مختلف براي صيد ماهي اقدام نمود.ضمنا، با وجود مناطق متعدد مرجاني در عمق هاي كم به شكار ماهي با تفنگ زير آبي نيز مي توان پرداخت.


برچسب: بهترين مراكز خريد قشم، تور قشم، جاذبه هاي گردشگري قشم، جاذبه هاي گردشگري قشم جزيره ي هنگام، جزيره قشم و ديدني هاي آن، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۸:۱۵ توسط:afsaneh موضوع:

غذاهاي سنتي و محلي قشم

غذاهاي سنتي

۱ ـ نان تخم‌مرغى (چم‌چمو)

مواد لازم: آب ـ آرد ـ روغن ـ تخم‌مرغ ـ شكر

روش تهيه: با مخلوط نمودن آب و آرد، خمير نان را به صورت رقيق تهيه و سپس زرده و سفيده چند عدد تخم‌مرغ و شكر را به آن اضافه مى‌نمايند، مخلوط را آنقرد به هم مى‌زنند تا آماده شود. ماهى‌تابه را روى شعله گاز مى‌گذارند و كمى روغن در آن مى‌ريزند. روغن كه داغ شد با قاشق يا ملاقه يا پياله يا استكان كمى از مخلوط آماده شده را در ماهى‌تابه مى‌ريزند اين مخلوط به علت رقيق بودن در روغن پهن مى‌شود، با قاشق آن را در روغن مى‌گردانند تا سرخ و برشته شود. همين‌طور ادامه مى‌دهند تا مخلوط تمام شود. نان‌هاى تهيه شده معمولاً به صورت گرد است و حدود ۵۰ تا ۶۰ گرم وزن دارد. اگر در خانواده بچه‌هاى كوچك باشند چند تا از نان‌ها را به شكل مربع، مستطيل، مثلث و حتى قايق و… درست مى‌نمايند.اين نان با عسل، مربا، شيره شكر و دوشاب در صبحانه مصرف مى‌شود، در شهر قشم بيشتر رواج دارد و در بقيه نقاط جزيره به خصوص درگهان و هلر هم از اين نوع نان در منازل پخته مى‌شود.

۲ ـ نان بنى يا ليهى

مواد لازم: آب ـ آرد ـ روغن ـ نمك و آب سوراغ

روش تهيه: با مخلوط نمودن آب، آرد و كمى نمك خيمر نان تهيه مى‌شود، سپس خمير را به شكل گلوله‌هاى كوچك (چانه) ۵۰ گرمى درمى‌آورند، چانه‌ها را با دست كمى پهن مى‌كنند و با وردنه (چووه ـ چوب استوانه‌اى شكل) آن را پهن و روى بنى (باشتك دايره‌اى محدب كه از الياف و تكه‌هاى پارچه ساخته و روى آن پارچه و روى پارچه تورى چشم ريز كشيده شده است) پهن مى‌نمايند تا به شكل دايره‌اى به قطر ۴۰ تا ۵۰ سانت برسد، سپس آن را روى تابه داغ كه روى شعله گاز قرار دارد مى‌گذارند تا پخته شود. پس از پخته شدن. روغن داغ و آب سوراغ روى آن مى‌مالند. اين نوع نان كه دايره‌اى شكل و به نازكى نان لواش است در صبحانه و شام با چاى شيرين خورده مى‌شود و در تمام فصول سال در قشم و روستاهاى جزيره تهيه مى‌شود. قبلاً بيشتر در منازل مصرف داشت اما اكنون در محل‌هاى خاص و حتى بازار براى عموم به فروش مى‌رسد.

۳ ـ نان خمير تره

مواد لازم: آب ـ آرد ـ روغن ـ تخم‌مرغ ـ مايه خمير و كمى نمك

روش تهيه: با مخلوط نمودن مايه خيمر، آب، آرد و نمك خيمر نان تهيه مى‌شود. اين خمير چند ساعت بايد بماند تا آماده پخت شود. معمولاً شب خمير را تهيه و صبح زود از خيمر آماده شده چانه درست مى‌نمايند. چانه‌ها را با دست پهن مى‌كنند تا به صورت گرد به قطر حدود ۱۰ سانتى‌متر شود سپس آنها را يكى يكى داخل روغن داغ درون تابه مى‌اندازند و پشت و رو مى‌كنند تا خوب پخته شود (در قديم براى پشت و رو كردن نان در تابه از شيئى آهنى و قاشق مانند كه انتهاى آن به شكل دنباله قاشق و ابتداى آن گرد بود استفاده مى‌كردند و به آن محماس مى‌گفتند) چون داراى تخم‌مرغ و مايه خمير است كمى پف مى‌كند و معمولاً توخالى و سرخ و خوشمزه است. اين نوع نان را صبح‌ها با دوشاب يا عسل يا شيره كره ميل مى‌كنند. بعضى‌ها نوع شيرين آن را دوست دارند كه به جاى نمك، شكر در خمير آن به كار مى‌برند.اين نوع نان كه مورد علاقه غيربوميان هم مى‌باشد در منازل پخت و در بازار عرضه مى‌شود. پخت آن مختص زنان نيست و مردان خبره در اين كار در قشم وجود دارند مخصوصاً آشپزهاى موتور لنج‌ها.در ماه با بركت رمضان از اين نان براى سحرى استفاده مى‌شود در بازار قديم قشم اطراف بازار ماهى فروشان عصر روزهاى ماه رمضان به فروش مى‌رسد.

۴ ـ نان دستي

مواد لازم: آب ـ آرد ـ نمك ـ روغن مايع و آب سوراغ

روش تهيه: با مخلوط نمودن آب، آرد و نمك خمير نان را تهيه مى‌گذارند چند لحظه بماند، سپس از آن چانه‌هاى ۶۰ گرمى درست مى‌كنند و آنها را به وسيله دست در سينى پهن مى‌نمايند تا به شكل دايره به قطر تقريبى ۲۰ سانتى‌متر شود، پس از آماده شدن آنها را روى پارچه يا سفره مى‌چينند و يكى يكى روى تابه گرد محدب كه قطر آن حدود ۵۰ سانتى‌متر است روى چراغ گاز قرار گرفته مى‌گذارند و با يك انبر يا سيخ كوچك آنها را پشت و رو مى‌كنند تا پخته شود. بعد از پخته شدن نان را از روى تابه برمى‌دارند و روغن مايع داغ كرده و آب سوراغ روى آن مى‌پاشند. اين نوع نان مخصوص صبحانه است كه با چاى شيرين خورده مى‌شود و صبح‌ها در منازل شهر قشم و حتى روستاها پخته مى‌شود اگر آرد آن سبوس‌دار باشد طعم بهترى خواهد داشت.يك نوع ديگر از اين نان ـ كه براى مراسم فاتحه‌خوانى تهيه مى‌شود ـ پس از پخته شدن و آغشته شدن با روغن به جاى آب سوراغ يا مهياوه روى آن شكر يا خاكه قند مى‌پاشند و كسانى كه طى سه روز در مراسم شركت مى‌كنند با اين نان همراه با تخم‌مرغ آب‌پز پذيرايى مى‌شوند. اين نوع نان براى فروش پخته نمى‌شود و فقط در منازل يافت مى‌شود.

۵ ـ نان ريخته يا رخته

مواد لازم: آب ـ آرد ـ نمك ـ آب سوراغ

روش تهيه: از مخلوط آب، آرد، نمك و آب سوراغ خميرى نيم‌بند و نيمه مايع در يك كاسه بزرگ تهيه و تابه مخصوصى را كه معمولاً از شيراز مى‌آورند روى چراغ گاز مى‌گذارند تا داغ شود، سپس با استكان يا ليوان كوچك از خمير تهيه شده را روى تابه مى‌ريزند و با دست يا ملاقه آن را به صورت دايره به قطر حدود ۲۰ سانتى‌متر پهن مى‌كنند اين نان فوراً پخته مى‌شود و چون آب سوراغ در خمير آن به كار رفته نان‌ها قرمز رنگ مى‌شوند، در بعضى موارد پياز خرده شده را در خمير مخلوط مى‌نمايند. اين نوع نان در صبحانه مصرف مى‌شود اگر با پياز تهيه شده باشد با چاى مصرف مى‌شود و اگر ساده باشد با عسل يا مربا خورده مى‌شود. نان ريخته در پاييز در منازل قشم و روستاهاى جزيره معمولاً هفته‌اى يكبار پخته مى‌شود. اخيراً نوع پيازى آن را كمتر پخت مى‌نمايند.

۶ ـ نان چووه

مواد لازم: آب ـ آرد ـ روغن ـ نمك ـ آب سوراغ و روغن مايع

روش تهيه: با مخلوط نمودن آب، آرد و كمى نمك خمير نان را تهيه نموده و از آن چانه‌هاى ۵۰ گرمى درست مى‌نمايند، بعد چانه‌ها را يكى يكى در روى ميز گرد كوچك به نام خن با چووه (وردنه ـ چوب استوانه‌اى شكل) به شكل دايره به قطر ۲۰ سانتى‌متر پهن مى‌كنند، چانه‌هاى پهن شده را روى تابه كه قبلاً آماده و روى چراغ گاز داغ شده مى‌گذارند تا پخته شود. پس از پخته شدن نان را از روى تابه برمى‌دارند و روغن مايع داغ و كمى سوراغ روى آن مى‌پاشند. اين نوع نان شبيه نان دستى است و خيلى نازك مى‌باشد، معمولاً براى صبحانه با چاى مصرف مى‌شود.اين نوع نان در تمام فصول پخته مى‌شود، قشم مركز پخت اين نوع نان است و بيشتر در منازل و براى اهل خانواده پخته مى‌شود البته به همسايه‌ها هم داده مى‌شود. اخيراً با توجه به ازدياد افراد غيربومى (مخصوصاً مجردها) اين نوع نان در بازارها و محل‌هاى مخصوص به فروش مى‌رسد و در روستاها هم كم‌كم پخت و مصرف آن

۷ ـ نان توموشى يا تومشتى

مواد لازم: آب ـ آرد ـ روغن مايع ـ كمى نمك و آب سوراغ

روش تهيه: با مخلوط نمودن آب، آرد و كمى نمك خمير شل و آبكى درست نموده و در يك ظرف مى‌گذارند، تابه مخصوص را روى شعله گاز قرار داده تا گرم شود، پس از داغ شدن تابه با دست از خمير شل داخل ظرف برداشته و روى تابه مى‌كشند تابه صورت نان گرد نازك دايره‌اى شكل به قطر ۲۵ تا ۳۰ سانتى درآيد، نان كه برشته شد آب سوراغ روى آن مى‌پاشند تا گل‌گلى شود سپس با دست نان را كه از تابه جدا شده برداشته و در ظرف مى‌گذارند و روغن داغ روى آن مى‌پاشند. اين نوع نان مانند پوست پياز نازك است، از ۲۵۰ گرم خمير شل مى‌توان بيش از ۱۵ عدد نان تهيه نمود، تازه آن خوشمزه‌تر است.اين نوع نان در تمام فصول در قشم و روستاهاى جزيره پخته مى‌شود. اين روزها حتى در شهرها و روستاهاى استان هرمزگان هم پخته مى‌شود. اخيراً براى پهن نمودن خمير بر روى تابه به جاى دست از جلد نوار كاست استفاده مى‌كنند و بچه‌ها به آن نان نوارى مى‌گويند. با توجه به مشترى فراوان براى اين نوع نان، در محل‌هاى خاص شهر قشم از قبيل پارك زيتون، دور ميدان پاسداران و… زنان به پختن آن اشتغال دارند.بعضى‌ها به جاى آب سوراغ از مهياوه استفاده مى‌نمايند اما نان تومشتى گل سوراغى خوشمزه‌تر است.

۸ ـ نان رخته‌تر شو

مواد لازم: آب ـ آرد ـ روغن مايع ـ نمك و مايه خمير

روش تهيه: با مخلوط نمودن آب، آردنمك خمير نان را به صورت شل تهيه و سپس مقدارى مايه خمير به آن اضافه مى‌نمايند، چند ساعت بعد كه خمير آماده شد تابه را روى چراغ گاز مى‌گذارند تا گرم شود. پس از داغ شدن تابه از خمير نان تهيه شده كه به صورت شل مى‌باشد با استكان يا ليوان كوچك يا پياله برداشته و روى تابه مى‌ريزند و با ملاقه آن را پهن مى‌نمايند تا به صورت دايره به قطر حدود ۲۰ سانتى‌متر شود، پس از برشته شدن كمى روغن داغ مايع روى آن مى‌مالند. اين نان به علت مصرف خمير مايه در خمير آن كمى ترش مزه است.نان رخته‌تر شو فقط در قشم و در پاييز و زمستان پخته مى‌شود و با عسل، مربا، شيره شكر و يا دوشاب در صبحانه ميل مى‌شود.

۹ ـ نان كيك

مواد لازم: آب ـ آرد ـ نمك ـ مايه خمير ـ مهياوه و روغن مايع

روش تهيه: با مخلوط نمودن آب، آرد و نمك خمير نان را تهيه و مقدارى مايه خمير به آن اضافه مى‌نمايند و چند ساعت مى‌گذارند بماند تا خمير آماده شود. پس از آماده شدن خمير آن را به صورت چانه درمى‌آورند و چانه‌ها را پهن مى‌كنند تا به صورت دايره به قطر ۷ تا ۱۰ سانتى‌متر شود. سپس تنور گلى را داغ مى‌كنند (قبلاً براى داغ نمودن تنور از هيزم استفاده مى‌شد ولى حالا با شعله گاز اين كار را انجام مى‌دهند) پس از داغ شدن تنور نان‌ها را يكى يكى به ديواره تنور مى‌چسبانند و پس از پخته شدن نان را از تنور بيرون مى‌آورند و مهياوه و روغن مايع روى آن مى‌پاشند، در بعضى مواقع زيره يا كنجد هم روى نان پاشيده مى‌شود. اين نوع نان را معمولاً به تعداد زياد درست مى‌كنند و صبح‌ها در بازار به فروش مى‌رسانند.در تمام ايام سال در قشم از اين نوع نان پخته مى‌شود و افرادى هستند كه به پختن اين نوع نان اشتغال دارند.

۱۰ ـ نان خمير خشكه

مواد لازم: آب ـ آرد ـ نمك ـ آب سوراغ ـ روغن مايع و مايه خمير

روش تهيه: آب، آرد، نمك و مايه خمير را اواخر شب مخلوط مى‌كنند و خمير به دست آمده را در ظرف دربسته مى‌گذارند تا خمير آماده شود (وربيايد)، صبح زود پس از كمى مشت و مال (ورز دادن) خمير آماده شده، آن را به صورت چانه‌هاى ۲۰ گرمى درمى‌آورند و هر چانه را پهن مى‌نمايند تا به شكل گرده به قطر ۵ تا ۱۰ سانتى‌متر شود، سپس آنها را روى تابه داغ مى‌گذارند و زير و بالا و پشت و رو مى‌كنند تا پخته شود. اين نان پس از پخته شدن پف مى‌كند ولى پف آن زود از بين مى‌رود، نان‌ها را از روى تابه برداشته و در بشقاب مى‌گذارند و روى آن مهياوه يا سوراغ و بعد روغن داغ مى‌پاشند، اين نوع نان بدون آب سوراغ و يا مهياوه در صبحانه با پشمك شكر يا پشمك ارده و يا حلوا شكرى خورده مى‌شود. پخت اين نان بيشتر فصول در قشم رواج دارد.

۱۱ ـ نان گرده‌شورى

مواد لازم: آب ـ آرد ـ مايه خمير ـ شكر ـ آب سوراغ يا مهياوه

روش تهيه: آب، آرد، مايه خمير و شكر را با هم مخلوط مى‌كنند تا خمير درست شود، خمير به دست آمده را چند ساعت مى‌گذارند تا آماده شود، پس از آماده شدن خمير را به صورت چانه درمى‌آورند و سپس چانه‌ها را با چووه (چوب استوانه‌اى شكل ـ وردنه) پهن كرده و روى تابه گرم خشك بدون روغن مى‌گذارند، پس از پف كردن و پخته شدن، نان را از روى تابه برمى‌دارند و با برگ نخل روى آن آب سوراغ يا مهياوه مى‌پاشند.اين نوع نان بيشتر در روستاهاى كاروان، گوشه، توريان، گربدان و رمكان تهيه مى‌شود.

۱۲ ـ نان كپ تابه‌اى

مواد لازم: آب ـ آرد ـ نمك ـ شكر ـ تخم‌مرغ ـ شير و رازيانه

روش تهيه: با مخلوط نمودن مواد لازم خمير نان تهيه مى‌شود، خمير آماده شده را به صورت چانه درمى‌آورند و چانه‌ها را با دست پهن مى‌كنند تا به صورت دايره‌اى شكل شود سپس آن را روى تابه دسته‌دار كه روى شعله گاز گرم شده و مى‌گذارند پس از پخته شدن يك طرف نان آن را برمى‌گردانند تا طرف ديگرش هم پخته شود. در برخى موارد به جاى برگرداندن نان، تابه را در حالى كه نان به آن چسبيده است برمى‌گردانند.اين نوع نان بيشتر در قشم و روستاهاى حومه تهيه مى‌شود.

۱۳ ـ نان سته پوري

مواد لازم: آب ـ آرد ـ روغن و شكر

روش تهيه: با مخلوط نمودن آب، آرد، شكر خمير نان تهيه مى‌شود. سپس آن را به صورت چانه درمى‌آورند و هر چانه را به صورت چهارگوش پهن مى‌نمايند، تابه را با روغن چرب نموده و چانه شكل داده شده را روى آن مى‌گذاريم تا پخته شود.اين نوع نان بيشتر در روستاهاى سوزا، كوشه و مسن تهيه مى‌شود.

۱۴ ـ نان لگيمات

مواد لازم: آب ـ آرد ـ روغن ـ تخم‌مرغ ـ شكر ـ هل ـ زعفران و روغن

روش تهيه: مواد لازم را مخلوط كرده و خمير را به صورت نيمه آبكى تهيه مى‌نمايند و بعد خمير نميه آبكى را روى تابه روغن مالى شده پهن مى‌نمايند تا پخته شود پس از پخته شدن يك طرف، آن را برمى‌گردانند تا طرف ديگر نان هم پخته شود.اين نوع نان بيشتر در ايام ماه مبارك رمضان جهت افطارى در روستاهاى كوشه، توريان و شهر قشم تهيه مى‌شود.

۱۵ ـ نان دنگن

مواد لازم: آب ـ آرد ـ مايه خمير ـ تخم‌مرغ ـ شكر ـ هل ـ زعفران و روغن

روش تهيه: با مخلوط كردن مواد لازم خمير نان را به صورت نيمه آبكى تهيه مى‌نمايند و پس از ۳ الى ۵ ساعت كه خمير آماده شد، روغن را در تابه داغ مى‌نمايند و با قاشق خمير تهيه شده را به صورت دانه كوچك و لقمه‌اى در روغن داغ سرخ مى‌كنند.اين نوع نان بيشتر در روستاى كوشه و در ايام ماه مبارك رمضان براى افطارى تهيه مى‌شود.

۱۶ ـ نان پكاره

مواد لازم: آب ـ آرد ـ مايه خمير ـ تخم‌مرغ ـ سبزى (گشنيز) ـ پياز خورد شده ـ آرد نخود ـ فلفل ـ نمك و روغن

روش تهيه: با مخلوط نمودن مواد لازم خمير را به صورت آبكى تهيه و پس از چند ساعت كه خمير آماده شد، با قالب يا قاشق از خمير آماده شده را در روغن داغ درون تابه سرخ مى‌كنند.اين نان بيشتر در ايام ماه مبارك رمضان در روستاهاى حومه قشم تهيه مى‌شود.

۱۷ ـ نان پيشى

مواد لازم: آب ـ آرد ـ نمك

روش تهيه: با مخلوط نمودن آب و آرد و نمك خمير نان را فورى تهيه مى‌كنند و سپس خمير را با قاشق روى تابه كه با روغن چرب شده است ريخته و آن را با برگ درخت خرما پهن مى‌كنند تا پخته شود.

۱۸ ـ نان محلي

مواد لازم: آب ـ آرد ـ نمك و روغن

روش تهيه: با مخلوط نمودن آب و آرد و نمك خمير اين نان را به صروت كمى رقيق تهيه و سپس با كمك برگ نخل روى تابه كه با روغن چرب شده است مى‌مالند، وقتى نان كمى پخته شد روى آن سوراخ‌هايى ايجاد مى‌شود، روى نان مقدارى روغن مى‌پاشند و از روى تابه برمى‌دارند.

۱۹ ـ نان چباب

مواد لازم: آب ـ آرد ـ نمك ـ مايه خمير و روغن مايع

روش تهيه: خمير اين نان را با مخلوط نمودن آب، آرد، نمك و مايه خمير به صورت كمى رقيق تهيه مى‌نمايند و پس از چند ساعت كه خمير آماده شد، تابه را روى ذغال قرمز شده مى‌گذارند و خمير را به وسيله برگ نخل روى آن مى‌مالند بعد از اينكه خمير به تابه چسبيد، تابه را روى آتش ذغال برمى‌گردانند تا طرف روى آن هم پخته شود. اين نان تقريباً شبيه نان سنگك است.

۲۰ ـ نان فوگاح

مواد لازم: آب ـ آرد ـ نمك ـ مايه خمير

روش تهيه: با مخلوط نمودن مواد لازم و تهيه خمير آن را چند ساعت مى‌گذارند بماند تا خيمر آماده شود، پس از آماده شدن خمير را به صورت چانه‌هاى كوچك توپى درمى‌آورند و آنها را در روغن داغ داخل تابه سرخ نموده و در شربت سكنجبين قرار مى‌دهند.

۲۱ ـ نان چپاتى

مواد لازم: آرد ـ آب خرما ـ مايه خمير

روش تهيه: خمير اين نان را با مخلوط نمودن آرد، آب، خرما و مايه خمير (بعضى‌ها بدون مايه خمير درست مى‌نمايند) خمير نان را تهيه و پس از آماده شدن آن را به صورت چانه درمى‌آورند و پس از زدن روغن آن به شكل مربع درمى‌آورند و در روى تابه مى‌پزند.

۲۲ ـ نان تنوري

مواد لازم: آب ـ آرد ـ نمك ـ روغن مايع و تخم‌مرغ

روش تهيه: با مخلوط نمودن آب، آرد و نمك خمير را تهيه و آن را به صورت چانه درمى‌آورند و بعد چانه‌ها را با دست پهن مى‌كنند و موقع چسباندن به تنور گلى كمى روغن و تخم‌مرغ روى آن مى‌مالند. براى پختن اين نان بايد توجه داشت كه تنور كاملاً گرم شود. علامت گرم شدن تنور اين است كه تنور بعد از قرم شدن به رنگ سفيد درمى‌آيد.

معانى برخى واژه‌ها

هوك راغ يا آب سوراغ ـ آب ماهى نمك سود (ماهى‌هاى ساردين) كه به وسيله خاك سرخ جزيره هرمز رنگين شده است.

مهياوه ـ محلول ماهى‌هاى ريز (متوتا) كه با آب و ادويه كوبيده شده

چووه ـ چوب استوانه‌اى به طول ۲۵ تا ۳۰ سانتى‌متر كه همان وردنه است

خون ياخن ـ ميزى است چوبى كه به صورت دايره مسطح با پايه‌هاى چوبى به ارتفاع ۱۵ تا ۲۰ سانتى‌متر

كردن ـ اجاق صحرايى كه معمولاً از ۳ تكه سنگ متوسط به صورت سه پايه ساخته مى‌شود و وسط آن آتش درست مى‌كنند.

مهماس ـ شيئى قاشق مانند از جنس آهن كه سر آن مسطح و دايره‌اى شكل و دنباله آن مانند دسته قاشق است و براى جابه‌جا كردن نان خمير تره در تابه از آن استفاده مى‌نمايند.

در گذشته، نان مصرفى مردم قشم در خانه‌ها پخت مى‌شد. اما، به مرور كه اداره‌هاى دولتى تأسيس شدند و كاركنان و كارمندان با خانواده‌هاى خود در قشم سكونت كردند و همراه با آن صنايع و كسب و كار گسترش يافت، نانوايى‌هاى عمومى به منظور تأمين نان موردنياز مردم غيربومى شروع به فعاليت كردند و رفته رفته تعداد آنها رو به افزايش نهاد.با اين وصف، و با توجه به ينكه جزيره پهناور قشم افزون بر ۶۲ روستا دارد، اكثر مردم ترجيح مى‌دهند نان مصرفى خود را در خانه و به شيوه‌هاى سنتى پخت مى‌كنند. انصافاً نيز بايد گفت كه نان خانگى هم طعم و عطر و بوى بهترى دارد و هم اينكه نسبت به نان عرضه شده در نانوايى‌ها با صرفه‌تر است.خانواده‌هاى قشمى، در هر نوبت پخت نان در منزل، به اندازه مصرف چند روز خود نان مى‌پزند و هر چند گاه يك بار پس از مصرف نان‌ها دوباره اقدام به پخت مى‌كنند.عمده وسيله پخت نان خانگى و سنتى در قشم ساج يا تابه است و گرچه سابقاً از اجاق‌هاى سنتى و تنور (با استفاده از حرارت آتش چوب) براى اين كار استفاده مى‌شد اما امروزه چراغ و اجاق گازسوز از جمله منابع حرارتى پخت نان در خانه‌ها است.درباره نان سنتى قشمى‌ها گذشته از شهرت آنها در خطه جنوب به دليل خوش طعم بودن، آنچه موضوع را جالب‌تر مى‌كند تنوع آن و موارد استفاده اختصاصى برخى نان‌ها (مثلاً براى سفره افطار ماه مبارك رمضان، عزادارى‌ها، عروسى‌ها و…) است.در جزيره قشم بيش از ۲۰ نوع نان خانگى به شيوه سنتى و با استفاده از مواد معطر مختلف پخت مى‌شود.

غذاهاي محلي قشم

زنان جزيره قشم از ماهى، ميگو. خرچنگ، گوشت، خرما، آرد، شكر، روغن و حبوبات انواع غذاهاى خوشمزه و اشتهاآور درست مى‌كنند.
۱ ـ ماهى برشته ـ كباب ذغالى

براى برشته كردن ماهى‌هاى كوچك مانند ساردين، گاريز يا بياح شكم آنها را خالى نمى‌كنند. اما شكم ماهى‌هاى بزرگ مانند سنگسر، سرخو، هور، زرده و همه ماهيان بزرگ هنگام شستن خالى مى‌شود و مخلوطى از گشنيز، شويد، پياز خرده شده، فلفل و ادويه و گاهى فلفل سبز در شكم ماهى جا داده مى‌شود و روى ورقه فلزى كه روى آتش گاز يا ذغال آماده شده است گذاشته مى‌شود.

قابل توجه اينكه ماهى‌ها را حداقل يك ساعت جلوتر نمك زده تا كاملاً نمك به خود بگيرد و هنگام پختن از نمك شسته نشود. ورقه فلزى بايد كاملاً داغ باشد اگر نه پوست ماهى به ورقه فلزى مى‌چسبد و كنده مى‌شود.بعد از پختن ماهى‌هاى بايد آنها را در ظرفى درب‌دار گذاشت و چند قطره آب به آن پاشيد تا در اثر بخار ماهى‌هاى داغ، روغن در زير پوست آنها بپيچد و هنگام مصرف پوست آن به راحتى كنده شود.ماهى را هنگام مصرف با خرما و يا رطب فراوان ميل مى‌نمايند.
۲ ـ كلمبا kolomba

گندم دلانده (پرك شده) را كه از قبل خيسانده شده در قابلمه آب جوش ريخته و بعد ماهى را در آب نمك و زردچوبه جوشانده و استخوان‌هاى آن را جدا مى‌كنيم و با سبزى (گشنيز و شويد خرد شده) مخلوط مى‌كنيم و هنگامى كه گندم در حال جوش قوام آمد ماهى و سبزى را به آن اضافه مى‌كنيم تا گندم‌ها غليظ شود و كمى با سبزى و ماهى بجوشد. اگر از ماهى بزرگ استفاده مى‌شود براى اينكه بوى ماهى برطرف شود بايد آن را با سبزى‌هاى خرد شده كمى در روغن داغ تفت داد.كلمبا را با روغن حيوانى كه در قشم تهيه مى‌شود صرف مى‌كنند. اين روغن را به زبان محلى روغن جونون مى‌گويند (يعنى روغن خوب)
۳ ـ زيبون zebon

اول سيب‌زمين‌هاى خلال شده درشت را در روغن سرخ كرده و كمى زردچوبه و نمك به آن اضافه مى‌كنيم. ماهى را كه از قبل نمك زده بوديم شسته و به آن زردچوبه. ادويه و فلفل مى‌زنيم و با ادويه در روغن سرخ مى‌كنيم مقدارى پياز خرده شده را با يك عدد گوجه‌فرنگى كوچك رنده شده در روغن تفت مى‌دهيم، آنگاه مقدارى روغن در قابلمه ريخته و به اندازه ته قابلمه نانى را برش زده (نان محلى توموشى) و در ته قابلمه گذاشته مى‌شود تا هنگامى كه مواد سرخ شده را در قابلمه مى‌ريزيم مواد به ته قابلمه نچسبد.بعد از گذاشتن نان در كف قابلمه، مواد سرخ شده را روى آن مى‌گذاريم و بعد برنجى را كه از قبل آماده كرده‌ايم (پلو ساده) روى مواد سرخ شده مى‌ريزيم و چند دقيقه‌اى روى شعله كم مى‌گذاريم تا دم بكشد.
۴ ـ موفلك moflak

گندم دلانده (گندم يا جو پرك شده) را در ديگ برشته مى‌كنيم تا رنگ آن قهوه‌اى شود. بعد گندم‌هاى برشته را مانند برنج در آب مى‌خيسانيم.پيازهاى خرد شده را كمى تفت مى‌دهيم و بعد به آن زردچوبه اضافه مى‌كنيم. پوست و استخوان ماهى ا كه از قبل در آب نمك و زردچوبه جوشانده‌ايم جدا كرده و با پياز سرخ مى‌كنيم و آبى كه ماهى را در آن جوشانده‌ايم به ماهى و پياز سرخ شده اضافه مى‌كنيم هنگامى كه آب جوش آمد گندم‌هاى خيس شده را به آن اضافه مى‌كنيم و صبر مى‌كنيم تا كاملاً آب آن بخار شود و دم بكشد.هنگامى كه در حال دم كشيدن است مى‌توانيد مقدارى تخم گشنيز را روى گندم‌ها بپاشيد.
۵ ـ طرز تهيه ادويه محلى

گشنيز، زيره، دارچين، فلفل سياه، هل، ميخك و زنجبيل همه را آسيباب كرده و آنها را مخلوط مى‌كنيم (اين ادويه براى معطر كردن غذا بسيار مناسب است) و هنگام دم كشيدن غذا روى غذاها پاشيده مى‌شود.
۶ ـ هوارى haware

ابتدا پياز را كمى تفت مى‌دهيم و بعد سبزى (گشنيز، شويد، شنبليله. سير) را در روغن سرخ كرده ماهى را كه قبلاً نمك زده‌ايم از نمك شسته و آن را با سبزى سرخ مى‌كنيم و فلفل و ادويه و زردچوبه را كمى زيادتر از ادويه‌هاى ديگر به آن اضافه مى‌كنيم تا رنگ آن كاملاً زرد شود.بعد از سرخ شدن مواد مقدارى آب به آن اضافه مى‌كنيم تا كاملاً روى مواد را بپوشاند، هنگامى كه آب جوش آمد برنج را كه از قبل خيسانده بوديم به آن اضافه مى‌كنيم تا آب آن كاملاً بخار شود و دم بكشد.
۷ ـ عنكاس ankas (ماهى مركب)

عنكاس را كه از قبل آماده كرده و گوشت آن را به صورت مربع‌هاى كوچك قطعه قطعه كرده‌ايم با مقدارى آب و خرما در ديگ زودپز مى‌گذاريم تا كاملاً پخته و نرم شود.

مقدارى سيب‌زمينى خلال شده را سرخ مى‌كنيم و آنگاه پياز خرد شده را كمى تفت مى‌دهيم و عنكاس‌ها را به آن اضافه مى‌كنيم بعد سيب‌زمينى را كه سرخ كرده بوديم با يك عدد فلفل سبز و رب گوجه به آن اضافه مى‌كنيم آنگاه نمك، فلفل و ادويه به آن زده و چند دقيقه با شعله كم حرارت مى‌دهيم.
۸ ـ عنكاس خشك شده يا (كوسه خشك)

عنكاس (ماهى مركب) را بعد از تميز كردن به صورت برگه‌هاى نازك و بلند درآورده و در مقابل آفتاب آويزان مى‌كنيم تا كاملاً خشك شود، براى خشك شدن حداقل ۱۰ روز بايد زير آفتاب باشد آن وقت روى ذغال يا شعله گاز كباب مى‌كنيم و بعد آن را مقدارى مى‌كوبيم تا بافت گوشت از هم باز شود و ذغال آن گرفته شود. مقدارى ليمو روى آن ريخته و با خارك خرما صرف مى‌نماييم. (خرمايى كه هنوز رطب نشده است)گوشت كوسه را هم به همين ترتيب درست مى‌كنند.اين روش بيشتر براى مصرف در تابستان است و در فصل خارك و رطب استفاده مى‌شود.
۹ ـ برنج ديشو dishow (شيره خرما)

مقدارى شيره خرما را در آب حل مى‌كنيم تا رقيق شود و آن را در قابلمه روى گاز مى‌گذاريم تا كاملاً جوش آيد، آب برنجى را كه قبلاً خيسانده‌ايم گرفته و آن را در آب و شيره جوش آمده مى‌ريزيم تا آب بخار شود و دم بكشد (پلو شيرين) اين پلو را با ماهى تلال برشته شده يا سرخ شده استفاده مى‌كنند.
۱۰ ـ پودينى كوسه يا سفره ماهى poodane

كوسه را قطعه‌قطعه مى‌كنيم و با پوست در آب نمك و زردچوبه مى‌جوشانيم تا كاملاً پخته شود، بعد از پخته شدن پوست و استخوان آن به راحتى كنده مى‌شود، گوشت پخته شده را كاملاً له مى‌كنيم و آن را مى‌فشاريم تا آب آن گرفته شود و ماهى له شده خشك شود (اين كار را براى برطرف شدن بوى كوسه ماهى حتماً بايد انجام داد) بعد آن را با پياز و سبزى (گشنيز و شويد و پياز خرد شده) در روغن سرخ مى‌كنيم مقدارى رب گوجه و ليموعمانى خشك به آن اضافه مى‌كنيم در قابلمه مى‌گذاريم تا كاملاً پخته شود و آب آن بخار شود. اين روش براى تهيه پودينى سفره ماهى هم استفاده شود. (سفره ماهى ببرى يا خال‌دار)
۱۱ ـ متبك (motabak) ـ پلو

ماهى‌ها را كه قبلاً نمك زده‌ايم از نمك شسته و بعد آنها را در روغن سرخ كرده و به آن ادويه، زردچوبه و فلفل اضافه مى‌كنيم و روى مواد تهيه شده به اندازه كافى آب مى‌ريزيم، بعد از جوش آمدن آب برنجى را كه قبلاً خيس كرده‌ايم به آن اضافه مى‌كنيم در ظرف را مى‌گذاريم تا كم‌كم پخته و دم بكشد.
۱۲ ـ حلا يا كاتوغ تخم‌مرغ katog-hala

پياز خرد شده را با زردچوبه در روغن سرخ مى‌كنيم بعد سيب‌زمينى كوچك و گلوله را به آن اضافه مى‌كنيم تا كاملاً پخته و سرخ شود، سپس مقدارى آب و تمر هندى كه از قبل آماده شده است را به آن اضافه مى‌كنيم هنگامى كه جوش آمد و سيب‌زمينى آن نرم شد تخم‌مرغ را بدون اينكه بزنيم در قابلمه مى‌ريزيم و صبر مى‌كنيم تا خودش را بگيرد بعد مقدارى رب به آن اضافه كرده و براى معطر ساختن غذا از ادويه و هل استفاده مى‌كنيم.
۱۳ ـ كلمبا ارزن kolomba

ارزن را در هاون ريخته و آن را با آب خرما نمناك مى‌كنيم و آنقدر ارزن‌ها را مى‌كوبيم تا پوست آنها كاملاً جدا شود، ارزن‌ها را مى‌خيسانيم و بعد در قابلمه آب جوش ريخته و ماهى را كه در آب نمك و زردچوبه جوشانده‌ايم استخوان‌هاى آن را كشيده و با سبزى (شويد و گشنيز) مخلوط مى‌كنيم و هنگامى كه ارزن در حال جوش قوام آمد ماهى و سبزى را به آن اضافه مى‌كنيم تا غليظ شود و كمى با ماهى و سبزى بجوشد تا كاملاً جا بيفتد.
۱۴ ـ خوراك ملوك (صدف دراز) malook

گوشت صدف را جدا كرده و كاملاً آن را شسته و شكم و زايده‌هاى آن را جدا مى‌كنيم. براى تميز كردن يك كيلو صدف حداقل دو ساعت وقت نياز است. بعد آن را در يك ليوان آن نمك و زردچوبه و پياز خرده شده مى‌جوشانيم تا كاملاً پخته و نرم شود و آبى در آن نماند. سپس روغن را داغ كرده و صدف‌ها را با پياز در آن ريخته و مقدارى رب و گوجه رنده شده هم به آن اضافه مى‌كنيم و همه را با همه در روغن تفت مى‌دهيم تا كاملاً سرخ شود. مقدارى ادويه، فلفل و مخصوصاً فلفل سبز به آن اضافه مى‌نماييم.
۱۵ ـ پلشك صدف حلزونى palshk

صدف‌هاى حلزونى را در آب نمك مى‌جوشانيم بعد با سوزن گوشت صدف را بيرون مى‌آوريم و شكم آن را جدا مى‌كنيم. گاهى به صورت آب‌پز مصرف مى‌شود و گاهى هم در روغن و پياز و رب گوجه تفت مى‌دهند.
۱۶ ـ خوراك ماهى متوتا يا حشينه matoota

ماهى متوتا يا حشينه بيشتر براى تهيه مهياوه (نوعى سس ماهى است كه روى نان محلى زده مى‌شود) استفاده مى‌شود. گاهى سر و دم متوتاى تازه را جدا مى‌كنند و شكمش را پاك كرده و در روغن و پياز داغ سرخ مى‌نمايند و گاهى هم آب تمر هندى يا رب گوجه‌فرنگى و فلفل سبز به آن اضافه مى‌كنند.
۱۷ ـ كاتوغ يا حلا ماهى katig-hala

پياز خرد شده را در روغن سرخ مى‌كنيم و سبزى (گشنيز و شويد) سير و فلفل سبز و گوجه‌فرنگى رنده شده را به آن اضافه مى‌كنيم. ماهى نمك زده شده را كه از قبل آماده كرده‌ايم از نمك شسته و قطعه‌هاى متوسط ماهى را به آن اضافه مى‌كنيم و كمى با سبزى و سير در روغن تفت مى‌دهيم بعد از تفت دادن مقدارى آب به آن اضافه مى‌كنيم تا روى مواد را كاملاً بپوشاند بعد از چند دقيقه جوشيدن كاتوغ آماده است.


۱۸ ـ هوارى چكو ميگ (پلو بچه ميگو) يا لارو خشك شده ميگو

اين نوع ميگو بعد از فصل تخم‌ريزى در جنگل حرا صيد مى‌شود. بعد از جوشاندن در آب دريا آن را خشك كرده و به بازار مى‌آورند. قيمت هر كيلو لارو خشك شده بچه ميگو ۱۵۰۰ تومان است.ميگوى خشك را مى‌خيسانيم و پوست آن را مى‌گيريم، پياز خرد شده را تفت مى‌دهيم بعد ميگو را به آن اضافه مى‌كنيم، بعد از سرخ شدن مقدارى زردچوبه روى آن مى‌ريزيم و بعد مقدارى آب اضافه مى‌كنيم و عدس آب‌پز شده را همراه با حدود ۲ استكان آب سوراغ (نوعى سس است كه با ماهى ساردين و خاك سرخ هرمز ساخته مى‌شود) به آن اضافه مى‌كنيم بعد از جوش آمدن برنج خيسانده شده را اضافه مى‌كنيم تا آب آن بخار شده و دم بكشد.
۱۹ ـ چرخديه‌يى (پلو) char.kdue.e

پياز خرد شده را در روغن و زردچوبه سرخ مى‌كنيم، ماهى جوشانده را له مى‌كنيم و آب آن را مى‌گيريم تا كاملاً خشك شود بعد ان را با سبى (گشنيز، شويد، شنبليله) ليمو عمانى، ادويه، پياز خرد شده سرخ مى‌كنيم و آبى كه ماهى را در آن جوشانده بوديم مى‌گذاريم تا بجوشد و برنج را به آن اضافه مى‌كنيم. قبل از اينكه دم بكشد، به موادى كه قبلاً آماده كرده بوديم تخم‌مرغ اضافه مى‌كنيم و مواد آماده را روى برنج مى‌ريزيم و صبر مى‌كنيم تا پخته شود و دم بكشد.
۲۰ ـ كوفته ماهى مومغ (ساردين) momaga

سر و پولك ماهى ساردين را جدا كرده، شكم آن را خالى مى‌كنيم و در آب نمك و زردچوبه مى‌جوشانيم. بعد از جوشيدن پوست و استخوان آن را جدا مى‌كنيم. ماهى پخته شده را كاملاً له مى‌كنيم و آب آن را مى‌گيريم. مقدارى فلفل، ادويه و سبزى (گشنيز و شويد) نمك، تخم‌مرغ، سيب‌زمينى آب‌پز و فلفل سبز به آن اضافه مى‌كنيم. از پياز خرد شده كمتر استفاده مى‌شود زيرا پياز باعث مى‌شود هنگام سرخ شدن مواد از هم بپاشند. بعد از مخلوط كردن كامل مواد آن را به صورت دايره‌هاى كوچك در روغن داغ پهن مى‌كنيم تا سرخ شود.
۲۱ ـ خوراك سينگو (خرچنگ) singow

خرچنگ را بعد از جمع‌آورى در ديگ بدون آب ريخته و با شعله كم حرارت مى‌دهيم. مى‌توانيد مقدارى نمك هم روى آنها بپاشيد. هنگامى كه خرچنگ‌ها پخته مى‌شوند به رنگ آجرى درمى‌آيند و به صورت بخارپز استفاده مى‌شود.

گاهى گوشت آن را درمى‌آورند و در روغن و پياز و فلفل سبز و ادويه و زردچوبه تفت مى‌دهند.
۲۲ ـ هوارى ماهى شور

ماهى شور را بايد قبلاً در آب شيرين به مدت ۲ ساعت خيس كرده و در طول اين مدت چندبار آب آن را عوض كنيم تا نمك اضافى جذب شده در گوشت، از گوشت خارج شود. سپس فلس و استخوان آن را جدا مى‌كنيم و گوشت‌ها را به صورت تكه‌هاى كوچك مى‌بريم. پياز خرد شده را سرخ مى‌كنيم و مقدارى زردچوبه و ادويه همراه با گوشت‌هاى تكه شده به آن اضافه مى‌كنيم. پس از شستن برنج مواد آماده شده را به آن اضافه مى‌كنيم، حال به دو صورت مى‌توانيم آن را بپزيم و دم كنيم. ۱ ـ شعله گاز يا چراغ ۲ ـ فر. در موقع استفاده از شعله گاز يا چراغ پس از تمام شدن آب برنج، گرد ليمو را روى برنج داخل ديگ پاشيده و دمى را روى آن قرار مى‌دهيم، ولى اگر از فر استفاده مى‌كنيم پس از پاشيدن گرد ليمو ديگر نيازى به گذاشتن دمى ندارد (اگر سيب‌زمينى ريز باشد آن را با پوست در ديگ مى‌ريزيم)


۲۳ ـ زيبون سور

سيب‌زمينى خلال شده را در روغن سرخ مى‌كنيم بعد از بيرون آوردن سيب‌زمينى از ماهى‌تابه، پياز رنده شده را در آن ريخته و مقدارى كه تفت داده شد، سورهاى جوش داده شده از قبل را همراه پيازها سرخ مى‌كنيم و مقدارى ادويه و فلفل به آن اضافه مى‌كنيم و بعد از سرخ شدن مقدارى برنج پخته شده را در كف ديگ ريخته و مواد را روى آن مى‌ريزيم و مابقى برنج را روى ماهى‌ها مى‌ريزيم و مى‌گذاريم تا دم بكشد.
۲۴ ـ ماهى شور دودى

ابتدا ماهى شور را مى‌جوشانيم تا نمك اضافى آن گرفته شود. بعد از نرم شدن ماهى آن را صاف كرده و آب آن را مى‌گيريم و به تكه‌هاى كوچك تقسيم مى‌كنيم بعد در يك عدد پوست پياز تقريباً ضخيم مقدارى روغن داغ شده مى‌ريزيم و گوشت ماهى را در يك ديگ كوچك ريخته و پوست پياز را كه روغن در آن است روى ماهى كه در ديگ است مى‌گذاريم و آتش ذغال كه قبلاً آماده نموده‌ايم و رنگش قرمز شده است را در روغن مى‌اندازيم و فوراً درب ظرف را مى‌بنديم تا بوى ماهى كباب شده به خود بگيرد روى شعله كم مى‌گذاريم تا حدود ۲۰ دقيقه پخته شود.
۲۵ ـ ماهى سرخ كرده

پس از تميز كردن ماهى‌ها كمى نمك به آنها زده و به مدت نيم ساعت مى‌گذاريم بماند. بعد آنها را مى‌شوييم و مقدارى زردچوبه و فلفل و ادويه روى آن مى‌پاشيم. در صورت دلخواه مى‌توانيم مقدارى آرد نيز به اين مواد اضافه كنيم روغن را در ماهى‌تابه داغ كرده و ماهى‌ها را در آن سرخ مى‌كنيم. وقتى هر دو طرف آن سرخ شد از ماهى‌تابه بيرون مى‌آوريم، مى‌توانيم همراه اين غذا مقدارى سيب‌زمينى خلال شده و گوجه‌فرنگى حلقه‌حلقه شده را نيز سرخ نماييم.
۲۶ ـ كاتوخ سور پياز

ماهى شور را در آب مى‌خيسانيم و بعد از خيساندن و گرفتن نمك اضافى آن، ماهى‌ها را همراه با مقدار زيادى پياز سرخ مى‌كنيم و زردچوبه و فلفل و ادويه را به آن اضافه مى‌كنيم و بعد از سرخ شدن مواد، سيب‌زمينى درشت بريده شده را در آن مى‌ريزيم. البته مى‌توانيم قبل از سرخ كردن پيازها، سيب‌زمينى را سرخ كنيم بعد بيرون آوريم و مراحل بعدى را شروع كنيم. سپس مقدارى تمر هندى را كه در كمى آب خيسانده و صاف كرده‌ايم به مواد اضافه مى‌كنيم تا جوش بيايد. بعد از جوش آمدن كاتوخ شعله گاز را كم كرده و مقدار كمى رب نيز براى خوش‌رنگ شدن غذا به آن اضافه مى‌كنيم و با شعله كم مى‌گذاريم تا كاملاً جا بيفتد (مى‌توانيم به جاى ماهى شور نيز از ميگوى تازه استفاده كنيم همراه با مقدارى نمك)
۲۷ ـ هوارى مورگيه (شويدى)

پياز رنده شده را در روغن تفت مى‌دهيم و سبزى (گشنيز و شويد) را به آن اضافه مى‌كنيم و پس از كمى سرخ شدن ماهى گلو را كه قبلاً جوش داده و تميز كرده‌ايم همراه با ادويه و زردچوبه و فلفل روى آن مى‌ريزيم و مقدارى آب اضافه مى‌كنيم، پس از جوش آمدن، برنج شسته شده را در آن ريخته و به مقدار لازم نمك روى آن مى‌ريزيم، قبل از تمام شدن آب و در حين نرم شدن برنج، گاز را خاموش كرده و به صورت سوپ استفاده مى‌كنيم.
۲۸ ـ سوراغ

سر ماهى مومغ (ساردين) را جدا كرده و شكم آن را خالى مى‌كنيم و بعد آن را تميز شسته و با نمك زياد در ظرفى كه درب آن محكم بسته شود مى‌گذاريم تا ۱۰ روز بماند و بعد مقدارى خاك سرخ (گلك) را در آب حل مى‌كنيم كه غليظ باشد و ماهى‌هاى مانده شده را در اين محلول زده و دوباره در ظرف مى‌ريزيم و مقدارى از اين محلول را روى ماهى‌ها مى‌ريزيم و پوست ليمو و نارنج را روى مواد مى‌گذاريم.
۲۹ ـ مهياوه

براى تهيه مهياوه سر و شكم ماهى كوچك متوتا (كاشغ) را جدا كرده و آن را تميز مى‌كنيم و در هواى آزاد خشك مى‌نماييم، پس از خشك شدن آن را مى‌كوبيم تا كاملاً پودر شود بعد به اندازه ماهى پودر شده نمك به آن اضافه مى‌كنيم. (اگر ماهى يك كيلو بود، يك كيلو هم نمك به آن اضافه مى‌كنيم). بعد تخم گشنيز و خندل سرخ و رازيانه تميز و خشك شده را نيز پودر كرده و به مواد بالا اضافه مى‌كنيم، سپس مقدارى آب در آن ريخته و پوست نارنج را به آن اضافه كرده و تا سه روز در آفتاب مى‌گذاريم بعد از سه روز قابل استفاده مى‌باشد. در طول اين سه روز مواد كاملاً تخمير مى‌شود.
۳۰ ـ ماهى شور (هور)

ماهى را تميز كرده و گوشت بدون استخوان آن را با كارد شيار، شيار مى‌كنيم و نمك را به مقدار زياد در لابه‌لاى ماهى مى‌زنيم و با فشار زياد در ظرف درب‌دارى مى‌گذاريم و پوست نارنج را در آن مى‌ريزيم بعد از مدتى به خوبى عمل مى‌آيد.


برچسب: آشپزي سنتي و محلي جزيره قشم، بهترين مراكز خريد قشم، طرز تهيه غذاهاي محلي قشم، غذاهاي بومي قشم، قيمت لباس در قشم، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۶:۵۴ توسط:afsaneh موضوع:

آداب و رسوم و فرهنگ مردم قشم

فرهنگ مردم قشم

مراسم محلي

آداب و رسوم مردم قشم، به علت همجوار بودن با دريا و تماس كم آنان با مردم داخل فلات ايران، به آداب و رسوم ديگر نقاط ايران شباهت‌هاي كمتري دارد و شايد به اين خاطر باشد كه كمي عجيب و غريب جلوه مي‌دهد. از مراسم مهم اين منطقه ايران مي‌توان به مراسم زار، قبله دعا، قرباني براي بارش باران، زنبيل گرداني، دعا در امامزاده سيدمظفر و مولودي‌خواني اشاره داشت.
مراسم <زنبيل‌گرداني> از مراسم جالب، جزيره است. اگر بچه‌اي تا دو سالگي نتواند راه برود، پدر و مادرش يك روز بچه‌هاي همسايه را خبر مي‌كنند، فرزند خودشان را در يك زنبيل كه با برگ درخت خرما بافته شده قرار مي‌دهند و كودكان همسايه با نظم خاصي دو طرف زنبيل را مي‌گيرند و اشعاري مي‌خوانند تا بچه، هر چه زودتر شروع به راه رفتن كند


آداب و رسوم جزيره قشم
آنهايي كه به قشم سفر كرده‌اند، اولين چيزي كه در برخورد با مردم آن‌جا احساس مي‌كنند، خونگرمي و مهرباني مردم اين منطقه است، كه البته به ريشه تاريخي اين سرزمين بر مي‌گردد؛ چرا كه خليج‌فارس از روزگاران قديم، محل رفت و آمد و ارتباط اقوام مختلف و دريانورداني بود كه با آداب و سنن مختلفي پا به اين سرزمين مي‌گذاشتند.
اگر در به شهر قشم ويا روستا هاي مركز آن – قدم بزنيد، مردان را با لباس‌هاي عربي به رنگ سفيد و بلند و زنان را با لباس‌هاي مشكي و روبند چرمي و شلوار محلي مي‌بينيد. در تمامي روستاهاي قشم، زنان و دختران، نقاب بر چشم دارند كه در زبان محلي به آن <برگه> مي‌گويند. ۹۷ درصد مردم اين جزيره، فارسي زبانند و سه درصد باقي مانده به گويش‌هاي عربي، هندي و انگليسي صحبت مي‌كنند كه به خاطر تردد بازرگانان خارجي در اين منطقه است.
مردم جزيره براي جشن‌ها و اعياد، برنامه‌هاي مفصلي تدارك مي‌بينند كه از آن جمله بايد به <عيد قربان> اشاره داشت. در اين روز، اهالي شهرهاي هرمزگان، صبح زود از خواب بلند مي‌شوند و بر سر مزار اقوام و آشنايان مي‌روند. سپس به خانه مي‌روند، غسل مي‌كنند و به مسجد مي‌روند و تا آمدن امام مسجد، تكبير مي‌گويند. در اين روز اگر دو نفر با يكديگر قهر باشند، روي يكديگر را مي‌بوسند و آشتي مي‌كنند، سپس ديد و بازديدها شروع مي‌شود و تا سه روز ادامه پيدا مي‌كند. اهالي قشم عيد فطر و مراسم ۱۵ شعبان را هم بسيار باشكوه برگزار مي‌كنند.

مراسم عروسي در قشم
امروزه برپايي مراسم ازدواج در ميان مردم قشم تا اندازه‌اي مانند رسم سال‌هاي پيشين است. اگر چه به دليل تغيير وضعيت اقتصادي، به جاي مراسم هفت شبانه‌روزي عروسي، به برنامه‌اي سه روزه بسنده شده است اما هنوز پايبندي به سنت‌ها در آن مشهود است.

آماده شدن براي مراسم عروسي حدود يك سال براي خانواده‌ها زمان لازم دارد؛ اين زماني است كه براي تهيه تداركات عروسي صرف مي‌شود. به دليل گرماي هوا در قشم، مراسم عروسي معمولا در فصل‌هاي خنك‌تر سال برگزار مي‌شود، اما تصميم‌گيري درباره زمان عروسي بيشتر توسط خانواده داماد انجام مي‌گيرد، شايد دليل اين امر اين است كه كليه تداركات عروسي بايد توسط آن‌ها انجام گيرد.

همه چيز از زماني شروع مي‌شود كه يكي از بزرگان خانواده پسر «براي دختر»* نزد خانواده وي مي‌رود. پس از چند روز كه پاسخ مثبت خانواده عروس اعلام مي‌شود، بزرگان خانواده داماد با حلقه‌ي انگشتري به همراه ساعت و طلا به خانه عروس مي‌روند.

در همين روز درباره مهريه و تعداد لباس‌هاي عروس توافق مي‌شود. بر خلاف آنچه در بيشتر نقاط ايران جريان دارد، مهريه به‌صورت نقدي تعيين مي‌شود و البته مشابه بسياري مناطق ديگر ايران مبادله نمي‌شود. غير از اين بايد تعدادي لباس براي عروس حاضر شود. اين لباس‌ها كه لباس‌هاي بومي مردم منطقه است، بسته به ميزان توانايي مالي خانواده‌ها از ۸ تا ۲۵ دست متفاوت است. عمده‌ترين چيزي كه باعث مي‌شود خانواده‌ها حداقل يك سال براي عروسي زمان نياز داشته باشند، دوخت شلوار و جلبيل (نوعي شال محلي) براي عروس است. زمان تقريبي عروسي را هم در همين زمان تعيين مي‌كنند.

حنابندان
دو روز قبل از عروسي بر روي دست و پاهاي عروس حنا گذاشته مي‌شود. شخصي براي گذاشتن حنا به خانه‌ي عروس مي‌آيد. تمام دست عروس از نوك ناخن تا شانه و كل پاها با نقش حنا پوشيده مي‌‌شود. از اين زمان عروس در حجاب مي‌رود و ديگر به جز افراد خيلي نزديك كسي او را نمي‌بيند. حتي براي انجام كارهاي ضروري و شخصي دو نفر از بستگان نزديك او را همراهي مي‌كنند.

ساخت
روز قبل از عروسي كه ساخت ناميده مي‌شود، خانواده داماد وسايل عروس را مي‌آورند. وسايل را زنان خانواده داماد، از خانه داماد تا خانه عروس بر روي سر حمل مي‌كنند. در اين روز، عروس در لباسي سبز در حالي كه به صورت كامل پوشيده شده و تنها كف و مچ پاهايش ديده مي‌شود، از حمام آورده شده و پس از آنكه در تمام مجلس گردانده شد در بالاي مجلس نشانده مي‌شود.

چمدان‌ها و خنچه‌هاي حاوي وسايل عروس از شلوار، پيراهن، دمپايي، وسايل آرايشي و غيره تحويل خانواده عروس مي‌شود كه در ميان مراسم به همگان نشان داده مي‌شود. مراسم اين روز و ساير مراسم به دليل گرماي هوا در بيشتر فصل‌هاي سال، هنگام عصر برگزار مي‌شود و البته نماز شام را هم در همان مراسم مي‌خوانند.

عروسي
عروس همچنان در پس پرده پنهان است، اما سايرين براي عروسي حاضر مي‌‌شوند.
ناهار عروسي معمولا هواري است (نوعي غذاي محلي). معمولا كسي براي ناهار دعوت نمي‌شود اما غذا بين همسايگان و فاميل پخش مي‌شود. با اينكه خانواده عروس و داماد هر كدام به‌صورت جداگانه و در محل، روستا يا شهر خودشان مراسم را برگزار مي‌كنند، كليه هزينه‌ها بر عهده داماد است.
علاوه بر تداركات مهماني، خانواده عروس بايد كار مهمي را هم تا روز عروسي انجام دهند كه آماده كردن حجله است. حجله در واقع يكي از اتاق‌هاي خانه عروس است كه براي اقامت عروس و داماد تا زماني كه در خانه پدر و مادر عروس هستند، تجهيز مي‌شود. كولر، تلويزيون، سرويس بهداشتي و حمام از ملزومات اين امكانات است. بر خلاف بيشتر نقاط ايران، در شب عروسي داماد به خانه عروس مي‌رود و ممكن است عروس و داماد براي مدت‌ها در آنجا ساكن باشند. تزيينات حجله براي حداقل چند هفته باقي مي‌ماند و معمولا تا صاحبان وسايل درخواست نكرده باشند اين اتاق به همان شكل نگهداري شده و زوج جوان در آن زندگي مي‌كنند.

قبل از شام (نماز عشا) مهمان‌ها مي‌آيند. عروس را هم معمولا در خانه آرايش مي‌كنند. اين روزها برخي افراد، لباس عروس به رسم شهرها مي‌پوشند كه به آن لباس «بهاره» مي‌گويند. به هر حال عروس در اتاقي ديگر و دور از نظرها است. پس از شام كه هواري يا غذاي ديگري است، داماد به خانه عروس مي‌‌‌آيد. با توجه به ميزان فاصله خانواده‌ها، همه يا بخشي از مسافت را داماد در حالي كه دستش را دو مرد ديگر گرفته‌اند با ساز و آواز و پايكوبي به خانه عروس مي‌آيد.

داماد به حجله برده مي‌شود و مردان از هر دو سوي فاميل براي ديدن و شادباش به ديدنش در حجله مي‌روند. پس از آن عروس، در حالي كه كاملا پوشيده است و توسط دو نفر از دختران فاميل هدايت مي‌شود از اتاق بيرون آورده و پس از گرداندن در مجلس به سمت حجله برده مي‌شود. اين بخش نيز همراه زدن دايره و خواندن دسته جمعي زنان و دختران است. بردن عروس به آرامي انجام مي‌گيرد و در تمام مدت، نقل، پول، سكه و گاهي اسباب‌بازي‌ها و خوردني‌هاي كوچك براي كودكان بر روي سرش ريخته مي‌شود. براي زيبايي بيشتر، سبد حاوي اين وسايل با تور و پارچه‌هايي به رنگ لباس عروس تزيين مي‌شود؛ در روز ساخت سبدي سبز و در روز عروسي سفيد.


عروس به حجله و نزد داماد برده مي‌شود، اكنون نوبت خانم‌ها است كه براي ديدن حجله و عروس و داماد به حجله بروند. رسم اين است كه همچنان عروس پوشيده است و صورتش را كسي نمي‌بيند. اما امروز رسوم كمي تغيير كرده است. برخي خانواده‌ها صورت عروس را براي لحظه‌اي نشان داده و باز مي‌پوشانند. اما اگر عروس لباس بهاره پوشيده باشد، در حجله صورتش را باز مي‌كنند و همه مي‌بينند.
پس از اين عروس و داماد تا سه روز در حجله هستند و كسي آنها را نمي‌بيند. تنها يك نفر از خانواده برايشان غذا مي‌برد.

هفت شبي
پس از هفت روز كه به آن هفت‌شبي مي‌گويند، عروس براي ديدن خانواده داماد به خانه پدري داماد مي‌رود. اگر عروس قرار باشد به خانه ديگري برود در همين زمان رخ مي‌دهد. وگر نه در بيشتر موارد عروس و داماد در همان خانه مادر عروس ساكن هستند تا داماد خانه و وسايلش را آماده كند. اين مساله ممكن است سال‌ها طول بكشد.

سفره عقد و جهيزيه
در عروسي قشم سفره عقد و جهيزيه وجود ندارد. در عروسي قشمي‌ها هيچ خبري از جهيزيه نيست. بنابراين هيچ خانواده‌اي نگران خريد وسايل خانه براي دختران خود نيست. در عوض تمام وسايل زندگي را بايد پسر تامين كرده باشد. داماد بعد از مراسم عروسي، در خانه پدر زن اقامت مي‌كند. اين اقامت‌گاه تا سال‌ها ادامه پيدا مي‌كند و جنبه بدي هم در بين مردم ندارد. گاه نيز داماد خانه و اسباب زندگي را فراهم كرده و در خانه خود زندگي را آغاز مي‌كند.


برچسب: آداب و رسوم جزيره قشم، تور ارزان قشم، فرهنگ مردم قشم، قيمت لباس در قشم، مراسم عروسي در قشم، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۵:۴۵ توسط:afsaneh موضوع:

هتل هاي لوكس قشم

 هتل هاي لوكس  قشم

هتل كيميا ۴ قشم

يكي از بهترين هتلهاي قشم و آخرين هتل از گروه هتلهاي كيمياي قشم، هتل كيميا ۴ است كه با فراهم كردن امكانات كامل و شيك اقامتي، گزينه اي بسيار مناسب براي اقامت در قشم است. قرار گيري هتل كيميا ۴ در موقعيت مكاني مناسب، خصوصا نزديك بازارهاي قشم مانند بازار ستاره قشم و مركز خريد خليج فارس قشم، سبب گرديده مسافرين اين هتل بتوانند هرزماني كه اراده كنند با كمي پياده روي به هرچيزي كه نياز دارند برسند.

هتل مارينا ۲ قشم
هتل مارينا ۲ قشم يكي از هتل هاي مجموعه مارينا در قشم مي باشد كه با ۳ ستاره كيفيت و ارائه خدمات و امكانات عالي، جزو بهترين هتل هاي قشم محسوب مي شود. اين هتل روبروي درب جنوبي بازار ستاره قشم واقع شده و با دسترسي مناسب به بازارها و ساحل، اقامتي بينظير را براي شما رقم خواهد زد.

هتل ارم قشم
دومين هتل ۴ ستاره قشم و تنها هتل لوكس قشم كه امسال (۱۳۹۵) افتتاح شده و در حال حاضر مي توان آن را بهترين هتل قشم ناميد. هتل ارم داراي امكانات كامل اقامتي در حد يك هتل ۴ ستاره تاپ مي باشد. اين هتل داراي مساحتي بالغ بر ۲ هزار متر مربع بوده و در ۵ طبقه در شمال جزيره قشم يعني در ورودي اصلي شهر واقع شده است و جمعا ۱۰۰ اتاق و ظرفيت پذيرش ۳۰۰ مسافر را دارد. اين هتل موقعيت مكاني مناسب نزديك به دريا دارد بطوريكه از تمام اتاقها در طبقات و جهات مختلف، ويو دريا قابل مشاهده است. همچنين هتل ارم قشم به بازارهاي قشم دسترسي مناسبي دارد.

هتل الوند قشم
از هتلهاي ۳ ستاره و خوب قشم است كه در سال ۱۳۹۲ تاسيس شده است و ظرفيت ۷۰ مسافر را دارد. هتل الوند يكي از هتلهاي شيك و مجلل قشم مي باشد و امكانات كامل اقامتي و رفاهي آن، آنرا به يكي از گزينه هاي مناسب براي اقامت در قشم تبديل كرده است.

هتل ساحل طلايي قشم
هتل ساحل طلايي قشم كه در گذشته به ساحل سيمين يا پلاژ سيمين معروف بوده، يكي از مجتمع هاي اقامتي ۳ ستاره قشم است در محيطي ساحلي و تميز در خدمت مسافران جزيره مي باشد. اين هتل در جاده ساحلي جنوبي و در كنار زيارتگاه شاه شهيد قرار دارد. اين هتل داراي ۴۴ سوئيت معمولي، ۸ سوئيت دوبلكس، ۴ سوئيت يكخوابه و ۲۵ واحد ويلايي دوخوابه با پاركينگ مجزا مي باشد.

هتل سينگو قشم
كساني كه براي خريد به قشم مراجعه مي كنند، يكي از بازارهاي اصلي آنها بازارهاي درگهان است. اگر براي اين دسته از مسافران بخواهيم هتلي براي رزرو معرفي كنيم، شايد يكي از بهترين گزينه ها هتل سينگو قشم باشد چون اين هتل در طبقه دوم يكي از بازارهاي درگهان با نام مجتمع تجاري دريا واقع شده است. اين هتل با امكانات كامل اقامتي، در فاصله ۱۰۰ متري دريا قرار دارد و داراي ۶۵ باب اتاق است.

هتل كيميا ۳ قشم
هتل كيميا ۳ قشم سومين هتل گروه هتلهاي كيميا است. گروهي كه با ساخت ۴ هتل شيك و تميز در قشم، گام بزرگي را در ميزباني از مسافران جزيره قشم به شكلي شيك و درخور مسافر برداشته است. فاصله هتل كيميا ۳ تا مركز شهر، بازار قديم، مراكز تجاري و پارك ساحلي زيتون فقط ۵ دقيقه است.

هتل مارينا ۱ قشم
يكي از هتل هاي گروه مارينا قشم هتل ۳ ستاره مارينا ۱ قشم مي باشد كه با فراهم نمودن محيطي تميز و مناسب، آماده ميزباني از مسافران جزيره است.

هتل آپادانا قشم

يكي ديگر از هتلهاي خوب قشم، هتل ۳ ستاره آپادانا است كه با فراهم كردن محيط اقامتي مناسب همراه با كادر مجرب، پذيراي ميهمانان جزيره قشم است. هتل اپادانا قشم در بهترين نقطه مركز شهر قشم واقع شده است و با دسترسي آسان به بازارهاي قشم و همچنين مراكز اداري، مي تواند يكي از گزينه هاي مناسب براي رزرو هتل در قشم باشد.

هتل آرام قشم

اولين نفري باشيد كه تجربه اقامت خود را مي نويسد!
يكي ديگر از هتلهاي سه ستاره قشم كه در نزديكي بازار ستاره كوي نور واقع شده و با ارائه خدمات مناسب اقامتي توانسته است در رتبه خوبي بين هتلهاي قشم قرار بگيرد، هتل آرام قشم است.

هتل شادناز قشم
هتل شادناز از هتل آپارتمانهاي خوب قشم است كه در مركز شهر قرار گرفته و به نقاط ديدني قشم دسترسي مناسبي دارد. به نسبت قيمت، امكانات خوبي ارائه مي دهد و يكي از گزينه هاي مناسب براي رزرو هتل در قشم است. هتل آپارتمان شادناز يكي از بهترين هتل اپارتمانها در جزيره قشم است اين هتل در چهار طبقه داراي ۱۵ سوئيت مي باشد واقع بودن در مركز شهر قشم و نزديك بودن به بزرگترين مراكز خريد از جمله دلايل انتخاب شادناز ميباشد.

هتل سان سيتي قشم
يكي از هتلهاي نوساز، شيك و حرفه اي قشم، هتل سان سيتي است كه با واقع شدن در انتهاي خيابان فلسطين، فاصله بسيار مناسبي از بازارهاي جزيره قشم دارد. از ويژگي هاي منحصر بفرد هتل سان سيتي، اتاق هاي بزرگ با نورگير عالي مي باشد.

هتل پلاس قشم
هتل آپارتمان پلاس قشم يكي از شيكترين هتل هاي قشم مي باشد كه در نزديكي بازار سنتي قشم، دريا، قلعه تاريخي پرتغالي ها، ايستگاه سواري هاي درگهان، پارك شهر ساحلي و ساير مراكز تفريحي و خريد قشم قرار دارد.لابي شيك و مدرن هتل پلاس بهمراه كاركنان مجرب و حرفه اي هتل، پذيرايي و اقامتي دلپذير را براي مسافران قشم رقم خواهند زد. كافي شاپ هتل با انواع دسرها و نوشيدني ها، مكاني مناسب براي استراحتي كوتاه و گپ و گفت با دوستان مي باشد.
هتل كيميا ۲ قشم
گروه هتلهاي كيميا قشم شامل ۴ هتل است كه مي توان آنها را در رديف بهترين هتلهاي قشم قرار داد. هتل كيميا۲ دومين هتل از گروه هتلهاي كيميا و در حال حاضر يكي ازمجهزترين هتل هاي جزيره مي باشد كه در سال ۱۳۹۰در يكي از بهترين نقاط قشم افتتاح گرديده است.

هتل آسماري قشم
هتل آسماري، يكي از هتلهاي ۲ ستاره اما نوساز، خوب و تميز قشم است كه با قرارگيري در نزديكي بازار قديم، مي تواند يكي از گزينه هاي مناسب و ارزان قيمت براي رزرو هتل در قشم باشد.

هتل ديانا قشم
يكي از هتلهاي تازه تاسيس و خوب و تميز قشم، هتل ديانا است. هتل ديانا با دارا بودن امكانات كامل اقامتي در مركز شهر قشم واقع شده و مي تواند يكي از بهترين گزينه ها براي اقامت در قشم باشد.

هتل نخل زرين قشم
هتل نخل زرين قشم، يكي از هتلهاي ۲ ستاره خوب و تميز با قيمت مناسب در قشم است كه مي تواند پذيراي شما براي رزرو هتل در قشم باشد.
اطلاعات بيشتر | + مقايسه قيمت
هتل گل پونه قشم
هتل گل پونه قشم

۱ نفر تجربه اقامت خود را نوشته اند
هتل آپارتمان گل پونه قشم واقع در خيابان فلسطين قشم، يكي از هتلهاي ۲ ستاره خوب و تميز قشم است كه شما مسافر گرامي ميتوانيد براي اقامت در قشم، نسبت به رزرو اتاق در اين هتل اقدام نماييد. امكانات كامل اقامتي براي رفاه حال مسافران در اين هتل فراهم شده است. نزديكي به بازارهاي قشم از مزاياي هتل گلپونه است.

هتل سما قشم
هتل آپارتمان سما را مي توان يكي از بهترين هتلهاي ۳ ستاره قشم نامگذاري كرد. امكانات كامل رفاهي در سوئيتهاي بزرگ و شيك همراه با نزديكي به بازارهاي قشم و البته پرسنل حرفه اي سبب شده است تا هتل سما قشم گزينه اي بسيار مناسب براي رزرو هتل در قشم باشد. هتل سما داراي تورهاي تفريحي گردش در قشم نيز مي باشد.

هتل آلاله درگهان قشم
اگر قصد سفر به درگهان قشم و خريد از بازارهاي آنرا داشته باشيم، براي اقامت گزينه هاي محدودي پيش رو داريم. يكي از اين گزينه ها كه اتفاقا گزينه مناسبي هم هست، هتل آلاله قشم مي باشد. هتل ۳ ستاره تاپ آلاله درگهان با نماي زيباي دريا و همچنين با دارا بودن رستوران گردان، مي تواند يكي از بهترين گزينه ها براي رزرو هتل در درگهان باشد. اين هتل تازه تاسيس بوده و داراي ۴۴ اتاق مي باشد كه نيمي از آنها مشرف به دريا بوده و نمايي بسيار زيبا دارند.

هتل سما ۲ قشم
بعد از تجربه موفقيت آميز هتل سما قشم، اينبار با تكيه بر تجربه قبلي، يكي از شيكترين و زيباترين هتل آپارتمانهاي قشم با نام هتل سما ۲ قشم در موقعيت مكاني ورودي دوم شهرك سام و زال افتتاح شده است. هتل در موقعيت خوبي از جزيره قرار دارد و به مناطق ديدني و همچنين بازارها نزديك است و از اين جهت مي تواند يكي از انتخابهاي مناسب براي اقامت و رزرو هتل در قشم باشد.

هتل فولتون قشم
در منطقه حوضچه هامون در جزيره قشم، اخيرا يك مجتمع اقامتي بسيار زيبا افتتاح شده است كه مشتمل بر هتل، هتل آپارتمان و ويلا است و مسافران گرامي مي توانند بنا به سليقه خود، هر يك از اين واحدهاي اقامتي را انتخاب كرده و از اقامت در آنها لذت ببرند. اين مجتمع اقامتي با نام هتل فولتون قشم با چشم اندازي زيبا به دريا و قايق هاي مستقر در آن با فراهم كردن امكانات اقامتي كامل آماده ميزباني از مسافران است. ساختمان شماره يك كه هتل آپارتمان مي باشد شامل ۳ واحد آپارتمان دوخوابه،سه خوابه و چهار خوابه است و ديگري كه هتل مي باشد، شامل ۱۶ اتاق دونفره و ۷سوئيت ۱خوابه ۴ نفره است.

هتل آنا قشم
هتل آپارتمان آنا ۳ ستاره، يكي از مجلل ترين هتل ها در جزيره قشم با فاصله زماني ۵ دقيقه به مراكز تجاري و درماني و ۱۰ دقيقه با دريا قرار گرفته است. هتل آپارتمان آنا قشم داراي پنج طبقه مي باشد كه با برخورداري از ۲۴ واحد آپارتمان و ۲ آسانسور، آماده پذيرايي از مهمانان داخلي و خارجي است. كليه اتاق هاي مدرن هتل انا، داراي تمامي امكانات و سرويس هاي رفاهي لازم براي اقامت مهمانان عزيز مي باشد.

هتل شمس قشم
يكي ديگر از هتلهاي سه ستاره خوب قشم، هتل شمس است كه با موقعيت مكاني مناسب خود علاوه بر نزديك بودن به دريا، فاصله نزديكي با بازارهاي قشم دارد. هتل آپارتمان شمس با بهره گيري از كادري مجرب و امكانات اقامتي مناسب مي تواند يكي از گزينه هاي خوب براي رزرو هتل در قشم باشد.

هتل خليج فارس قشم
هتل خليج فارس قشم، هتلي ۴ ستاره و در حال حاضر بهترين هتل جزيره قشم از نظر ستاره و رتبه بندي اتحاديه هتلداران است. جزيره عجايب هفتگانه قشم با ويژگي هاي منحصر بفرد از قبيل لاك پشت ها، غار نمكي، چاه هاي طلا، غارهاي خربس، جزاير ناز، دلفين ها در هنگام و … مي تواند فرصتي مناسب باشد براي اقامت در هتل خليج فارس قشم كه در كنار دريا واقع شده و با چند قدم كوتاه در هتل مي توانيد دريا را حس نماييد. اتاق هاي اين هتل به تمامي امكانات رفاهي و اقامتي مجهز است.با رزرو هتل، شاهد اين خواهيد بود كه ساحل زيباي بندر عباس در شب هنگام نمايي زيبا از خود را به مسافران هتل خليج فارس قشم نمايش مي دهد.توجه داشته باشيد در حال حاضر هيچ يك از هتل هاي قشم قابل مقايسه با هتل هاي ۴ يا ۵ ستاره كيش يا خارج از كشور نيست،قشم هتل خوب ندارد! لطفا به اين مورد توجه كافي داشته باشيد و انتظار هتل بسيار تاپ و حرفه اي نداشته باشيد.

هتل پارك قشم
يكي از هتلهاي ۲ ستاره با قيمت مناسب اما خوب و تميز در قشم كه در فاصله ۵ دقيقه اي از دريا و مراكز خريد قرار گرفته است، هتل پارك قشم مي باشد. هتل پارك با ۳۴ اتاق در محيطي زيبا آماده ميزباني از مسافران قشم است.

هتل سفير قشم
هتل سفير، يكي از هتلهاي ۳ ستاره قشم است كه در سال ۸۴ افتتاح شده و در سال ۹۲ بازسازي شد و اكنون با امكانات كامل اقامتي آماده ميزباني مسافران در جزيره قشم است. موقعيت مكاني هتل بطوري است كه به بازارها و ساحل قشم دسترسي مناسبي دارد.

هتل بهشت قشم
اگر بخواهيم هتل بهشت قشم را توصيف كنيم بايد بگوييم هتلي با موقعيت مكاني بسيار مناسب نزديك بازار ستاره، داراي اتاقهاي تميز، امكانات كامل و پاركينگ اختصاصي و داراي يكي از بهترين رستورانهاي قشم …هتل بهشت با دارا بودن ۶۸ اتاق و سوئيت، مي تواند يكي از بهترين گزينه هاي رزرو هتل در قشم باشد.


برچسب: بازار قشم، بهترين‌ هتل‌هاي قشم، مراكز ديدني قشم، هتل خليج فارس قشم، هزينه اقامت در "هتل" هاي قشم، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۴:۵۴ توسط:afsaneh موضوع:

مراكزلوكس خريد قشم

مراكز خريد قشم

يكي از مناطق اقتصادي و تفريحي براي بسياري از ايرانيان جزيره ي زيباي قشم است كه ايرانيان در فصول مختلف براي تفريح و خريد به آن مسافرت مي كنند. در ادامه ي اين مطلب بازارها و مراكز خريد قشم را معرفي مي كنيم :

بازار قديم قشم :

اين بازار سنتي از قديم در قشم فعال بوده است و همچنان در عرضه ي محصولات نقش عمده اي دارد. در مركز شهر و نزديكي اسكله ي سنگي قرار گرفته است .

علاوه بر اين در قشم مجتمع هاي تجاري و بازارهاي جديدي نيز به وجود آمده اند كه عبارتند از :

بازار ستاره :

اين بازار در بهمن ۱۳۷۶ در سه طبقه ي تجاري به بهره برداري رسيد . داراي شعب بانك هاي ملي ، سپه ، صادرات، واحد فروش برگ سبز، موزه تاكسي درمي، بازي هاي كامپيوتري ، سالن بيليارد، رستوران سنتي، كافه تريا، پيتزا فروشي، آرايشگاه زنانه و مردانه، پله برقي، سيستم تهويه مركزي، سيستم پيجينگ و نمازخانه است ونمايندگي محصولات شوارتسكلف آلمان، آركانسيل، نيوا، كليون، آركون، آيوا، سامسونگ، JVC – LG – SONY – تفال – BYC ، چاي احمد و فيليپس در آن حضور دارند.

بازار بزرگ فردوسي :

اين بازار داراي سه طبقه است. دو طبقه ي آن تجاري است كه داراي مجموعا ۴۵۰ فروشگاه است و در طبقه ي سوم آن ۱۸۰ واحد اداري ، مسكوني قرار دارد. اين بازار داراي امكاناتي از قبيل : آسانسور، پله برقي، رستوران، سيستم تهويه مركزي، سيستم صوتي مركزي، نماز خانه و سرويسهاي بهداشتي است.

بازار پرديس :

اين بازار يك ساختمان چهار طبقه است كه طبقات اول و دوم آن تجاري است و داراي ۱۴۸ فروشگاه است . همچنين در اين طبقات كافي شاپ ، كافي نت و خدمات كامپيوتري، كلاسهاي آموزش زبان و كامپيوتر، نمايندگي انحصاري ايران خودرو، آسانسور شيشه اي، سيستم تهويه مركزي، بانك تجارت، موسسه مالي بنياد وجود دارد. نمايندگي محصولات جين ، ماشين ، رنگ ويندوز ، كن وود و ماتسوشيتا نيز در اين طبقات حضور دارند. طبقه ي سوم و چهارم آن شامل ۹۰ واحد مسكوني است.

بازار خليج فارس :

اين بازار چهار طبقه استو طبقات اول و دوم آن تجاري است كه شامل ۸۰ فروشگاه مي شود. در طبقه ي سوم ۳۰ واحد مسكوني و در طبقه ي چهارم آن رستوران خليج فارس، چهار آسانسور و سيستم تهويه مركزي وجود دارد.همچنين در اين طبقه نمايندگي محصولات JVC ، كن وود ، فارلين ، TDK ، نوكيا، وست پوينت ، كارول، لومينارك و آركوپل حضور دارند.

بازار مرجان :

اين بازار داراي دو فاز است كه فاز اول آن شامل طبقه زيرزمين است كه در آن سوپرماركت و محل فروش وجود دارد. طبقه همكف و اول آن اداري است و داراي ۶۰ فروشگاه است و طبقه دوم آن نيز مسكوني است و داراي ۸ واحد آپارتمان مي باشد.
فاز دوم اين بازار شامل زيرزمين سوپر ماركت متصل به زيرزمين فاز اول است . و طبقه ي همكف آن تجاري و اداري است و داراي ۵۰ فروشگاه است. چهار طبقه روي همكف قرار دارد كه يك هتل آپارتمان است كه در هر طبقه ي آن ۱۸ واحد وجود دارد و جمعا داراي ۷۲ واحد است.

مجتمع اداري و تجاري نخل زرين :

داراي دو فاز است . فاز اول آن مشتمل بر ۷۲ واحد تجاري و اداري است. و ۶۰۰۰ متر مربع زيربنا دارد. فاز دوم آن ۶۸۰۰۰ متر مربع زير بنا دارد و داراي فضاي تفريحي ، خدماتي ، اقامتي و تجاري است. در فاز دو شامل بلوك هاي B ،A و C است كه هر يك مساحت تقريبي ۵۰۰۰ مترمربع دارند. بخش هاي A و B فاز دوم شامل تعداد ۴۵ باب مغازه و ۴۵ باب واحد اداري مي باشند كه تعداد ۳۱ باب سوئيت با اعمال تغييرات لازم به هتل سوئيت هاي مجهز تبديل شده است. و بخشي از اين مجتمع نيز نقش يك مجتمع دانشگاهي را ايفا مي كند.

بازار سيمرغ :

اين بازار چهار طبقه است . داراي زير زمين و ۲۴ باب انبار است. طبقات همكف و اول آن ۷۱ فروشگاه دارد. طبقه ي دوم آن داراي رستوران ،كافي شاپ ، سالن بيليارد، سيستم تهويه مركزي، سيستم پيجينگ و آنتن مركزي است.

ساير مجتمع هاي قشم عبارتند از :

بازار راه ابريشم :

اين بازار هم داراي دو فاز است . ۹۰ فروشگاه در دو طبقه دارد.اتصال ساختمان فاز اول و دوم به وسيله پل هوايي شيشه اي صورت گرفته است . داراي آسانسور ، پله برقي ، آنتن مركزي ، سيستم تهويه مطبوع ، سيستم سانترال مركزي ، درب هاي برقي ، پاركينگ و فضاي سبز اطراف است.

مجتمع اداري مسكوني خورشيد :

در دو طبقه تجاري زير زمين و همكف فعال است. طبقه اول آن اداري و طبقه دوم و سوم آن مسكوني است.

بازارچه امام قلي خان :

محل استقرار واحدهاي اداري است و فعاليت بازرگاني زيادي ندارد.


برچسب: بهترين مراكز خريد قشم كدامند؟، تور لحظه آخري قشم، قيمت لباس در قشم، مراكز خريد قشم با قيمت مناسب، مراكز خريد قشم و درگهان، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۱۴:۱۴ توسط:afsaneh موضوع: